Xelex Corporation

Xelex Corporation

Location

Dai Minh Convention Tower, 8th Floor, 77 Hoang Van Thai Street, Ward Tan Phu, District 7,Ho Chi Minh City,Vietnam


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Joint Stock
  • Website: xelex.vn

About us

Xelex là một thành viên của Worldsoft Corporation.Worldsoft được thành lập vào 10/2002 Worldsoft đã nhanh chóng trở thành một công ty thiết kế và cung cấp giải pháp ERP cho các doanh nghiệp Việt nam và Quốc tế.Chúng tôi đã tập trung phát triển, triển khai, đào tạo, hỗ trợ các phần mềm và nhanh chóng thiết lập danh tiếng lớn mạnh với việc cung cấp các dịch vụ có chất lượng vượt trội cho khách hàng.

Đáp ứng theo cuộc cách mạng 4.0,Worldsoft đã thành lập Công ty thành viên là Công ty Xelex chuyên thiết kế và sản xuất máy tính bảng và phát triển các giải pháp phần mềm và các ứng dụng thông minh phục vụ cho các lĩnh vực nông nghiệp,giáo dục,y tế và doanh nghiệp v.v 

Message from Xelex Corporation

Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên phù hợp để xây dựng đội ngũ sáng tạo, năng động nhằm mục tiêu phát triển Xelex và Worldsoft.Chúng tôi đặt trách nhiệm quản lý vào đúng những tài năng thật sự có kinh nghiệm

Feedback