In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 6,650 resumes matched your search.

Showing 1 - 20 of 6,650 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Our Template Senior Design

Vũ Phúc

7 year(s) 15 Tr - 20 Tr VND Ho Chi Minh Today Trở thành một Creation Designer giỏi và có những thiết kế đouọc biết đến rộng rãi Portfolio: https://drive.google.com/file/d/1nbp37aEHfwNnYHe8yZA17VlnCOinQP3n/view?usp=shari Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Multimedia Designer

Nguyen Tung

4 year(s) Negotiable Ha Noi Today Profile 70% 70% 80% 80% [...] Work : : [...] : : [...] Education Skill ;Profile 70% 70% 80% 80% 2017 Work : : 2015 : : 2014 Education Skill Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Marketing executive

Võ Thị Hồng Nhung

No experience Negotiable Ho Chi Minh Today NHUNG Marketing Staff Phone [...] E-mail [...] Website www.facebook.com/hong.nhung11 I am looking for opportunities to expand my knowledge and skills in Marketing field, specially in Marketing On Education level: No degree| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Graphic Designer

Trần Châu Quỳnh

9 year(s) 500 - 600 USD Ho Chi Minh Today Any job with communication, design, creative.. Working in active, professional, challenging environment with many opportunities to develop skills, widen knowledge and get promotion in career. Making Education level: No degree| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Trưởng/Phó Phòng Sales & Marketing

Vũ Bá Thuấn

8 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today Tôi đặt mục tiêu trở thành một Giám Đốc Marketing theo tiêu chuẩn quốc tế với tầm nhìn chiến lược và khả năng bao quát cao nhất. Tôi đặt mục tiêu trở Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Marketing Team leader

Nguyễn Tô Ngọc Đức

1 year(s) 8 Tr - 10 Tr VND Ha Noi Today TO NGOC DUC 04/02/[...] To work for an organization which provides me the opportunity to improve my skills and knowledge to growthalong with the organization objective. [...] [...] Work Experie Education level: No degree| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Graphic and Web Designer

Confidential

Over 10 years 14 Tr - 18 Tr VND Ho Chi Minh Today Tìm kiếm một vị trí thiết kế chuyên nghiệp (hoặc team leader ), được làm việc trong một môi trường năng động, luôn sáng tạo không ngừng, có thể phát tri Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Project Coordinator/ Account Managment

Nguyen Thi Hong Thu

3 year(s) 800 - 1,000 USD Ho Chi Minh Today THI HONG THU ([...]/11A Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận District, HCM [...] Date of birth: 17th October, [...] SUMMARY I graduated at Hue University of Foreign Languages. Currently, I am a Pro Education level: No degree| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Marketing

Dương Hồng Nhung

3 year(s) 16 Tr - 20 Tr VND Ha Noi Today Mục tiêu phát triển trong lĩnh vực marketing đặc biệt mảng thưởng hiệu, sự kiện Mục tiêu phát triển trong lĩnh vực marketing đặc biệt mảng thưởng hiệu, s Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file NHÂN VIÊN PR

Phan Phương Nhi

No experience 7 Tr - 8 Tr VND Ho Chi Minh Today PHƯƠNG NHI Nhân viên PR [...] : Vận dụng các kiến thức, kỹ năng trao dồi từ trường học và việc làm để hoàn thành tốt các công việc được giao. [...] : V Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Producer / Project Manager / Television Production Manager / Film Acquisition Manager

Nguyễn Thành Luật

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh Today - Working in an dynamic, international and competitive working environment - Have a chance to prove myself and learn more about work - Become a good manager in the future - Working in an dynamic, int Education level: Intermediate| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Talent Acquisition Manager

Trần Văn Long

10 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Today VITAE PERSONAL DETAILS Name Date of Birth Age Gender Marital Status Citizen of Cell phone E-mail : TRAN VAN LONG : 15/05/[...] : 33 : Male : Married : Vietnam : [...] : [...] PROFESSIONAL E Education level: No degree| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Senior Graphic Designer

Trần Chí Tín

6 year(s) 1,300 - 1,500 USD Ho Chi Minh Today \ \ ;;ITExpress;LeBrand;Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ;Freelancer;;Graphic Designer;Product Manager;Senior Graphic Designer;Graphic Designer;;Thực hiện các thiết kế phục vụ cho công tá Education level: Others| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Sale Executive

Nguyễn Đức Thuận

2 year(s) 8 Tr - 10 Tr VND Ho Chi Minh Today OBJECTIVE Nguyen Duc Thuan Sale Executive Date of birth: April [...] Gender: Male Marital Status: Single Nationality: Vietnamese ID Card No: [...] Phone: ([...] Email: [...] Current Address: No Education level: Others| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Marketing Executive

Nguyễn Đức Thuận

2 year(s) 12 Tr - 15 Tr VND Ho Chi Minh Today DUC THUAN ACCOUNT EXECUTIVE ADRESSE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lac Long Quan Street, Tan Binh District, HC Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file TỔ CHỨC SẢN XUẤT / BIÊN TẬP & SÁNG TẠO NỘI DUNG VIDEO / FILM

Nguyễn Ngọc Phương Uyên

3 year(s) 10 Tr - 16 Tr VND Ho Chi Minh Today NGỌC PHƯƠNG UYÊN - NGÀY SINH: 12/09/[...] - ĐIỆN THOẠI: [...] - ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP: Sản xuất nội dung - CÔNG VIỆC ỨNG TUYỂN: Tổ chức sản xuất, Bi Education level: No degree| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân Viên

Đức Đoàn

1 year(s) Negotiable Ha Noi Today APPLIED Official Staff of Your Esteemed Company …………..... CAREER OBJECTIVE DOAN NGOC DUC PROFILE Phone: [...] Email [...] Marital status: Single Date of birth [...] Current address Na Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file PR Manager

Huynh Trinh

5 year(s) 23 Tr - 30 Tr VND Ha Noi
Ho Chi Minh
Today SENIOR PR 1/[...] - Present - Building, managing communication contents for singers Hoang Yen Chibi, Hoa Minzy, Vicky Nhung ... - Planning and in charge of communication projects: The secret Education level: No degree| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Giải trí, Du lịch, Tổ chức sự kiện

Tiêu Châu

4 year(s) 6 Tr - 8 Tr VND Ha Noi
Ho Chi Minh
Today MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP       Môi trường làm việc năng động Làm tốt nhiệm vụ được giao Phát huy khả năng bản thân Sáng tạo trong c Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Biên tập sản xuất chương trình

Nguyễn Văn Minh Hùng

2 year(s) 7 Tr - 8 Tr VND Ho Chi Minh Today Trở thành biên tập sản xuất chương trình chuyên nghiệp trong 5 năm tới Trở thành biên tập sản xuất chương trình chuyên nghiệp trong 5 năm tới ;;Truyền thông O Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 20 of 6,650 resumes
Save resume alert

  • Maximum 200 characters

- Criteria set will be stored in the saved search Saved search