In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 17,075 resumes matched your search.

Showing 1 - 20 of 17,075 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Our Template Researcher, Analyst

Hồ Quang Nhật

1 year(s) 6,5 Tr - 7 Tr VND Ho Chi Minh Today I’m looking for a well developed position with a clearly career path where I contribute my ability and knowledge for the firm. As a result, I am able to serve in a long term and achieve higher posi Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Finance officer

Phùng Thiên Văn

3 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today THIEN VAN M.A in Development Economics PERSONAL INFORMATION Mobile - [...] Email - [...] OBJECTIVE Short-term - Accumulation of financial investment experience Long-term - Getting CFA certificat Education level: Postgraduate| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file [Hà Tĩnh] Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh/ hành chính nhân sự

Nguyễn Thị Thuần

1 year(s) 4,5 Tr - 5,5 Tr VND Ha Tinh Today MỤC TIÊU NGUYỄNTHỊ THUẦN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG  Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến trong công việc Được h Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Banking, Finance, Investment

TẠ NGỌC DŨNG

7 year(s) 1,000 - 1,500 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Today VITAE 1]. PERSONAL DATA Full name : TA NGOC DUNG Gender : Male Date of birth : July 05Th, [...] Place of birth : Quang Ngai Province 2]. PRIVATE MALING ADDRESS Current Address : 71/10/14, S Education level: Postgraduate| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Copy & Paste Experienced Credit Officer

Nguyễn Đức Nam

6 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Binh Dinh
Today JACCS Co. Ltd Chief of Credit : - Decide installment loan to buy motorbike loan,home electric appliances loan, cash loan and auto loan - Arrange working schedule and daily report data everyday - Ensu Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Kế toán viên, kế toán tổng hợp

Huỳnh Thị Thanh Tuyền

8 year(s) 10 Tr - 15 Tr VND Quang Ngai Today - Về quê lập nghiệp- công việc ổn định và lâu dài. -Trở thành vị trí quản lý trong công ty nhằm: Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nghiệp vụ Tài Chính-K Education level: College| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân viên tài chính ( Quản lý tín dụng)

Nguyễn Văn Thích

2 year(s) Negotiable Can Tho
An Giang
Today TẮT LÝ LỊCH THÔNG TIN CÁ NHÂN  Họ và tên: Nguyễn Văn Thích  Giới tính: Nam  Ngày sinh: [...]  Nơi sinh: Khánh Hòa , Châu Phú , An Giang  Dân tộc: Kinh Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân Viên Tài chính

Nguyễn PhúQuốc

2 year(s) 8 Tr - 10 Tr VND Ho Chi Minh Today Là một cá nhân có khả năng thực thi cao, luôn mong muốn cống hiến và làm việc một cách hăng say để trao dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Có tinh thần Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Trưởng nhóm/giám sát (Kiểm toán - kiểm soát nội bộ, Phân tích - quản trị rủi ro, Chuyên viên tài chính)

HỒ BÁ PHÚC

9 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Today - Vì sự phát triển của công ty. - Ngắn hạn: Làm việc ở vị trí quản lý (Trưởng-Phó phòng, trưởng nhóm)-Lĩnh vực Tài chính, quản trị rủi ro, kiểm toán, ki Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Finance & Investing

nguyen tri chuc

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh Today TRI CHUC Finance Director/CFO GENERAL INFORMATION  Gender : Male  Date of Birth : 08 October [...]  Nationality : Vietnamese  Foreign Language : English  Required Notice : Negoti Education level: Postgraduate| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân viên Tài chính, Kế toán, Đầu tư

Cao Duy Tài

3 year(s) 8 Tr - 10 Tr VND Ha Noi
Phu Tho
Vinh Phuc
Today THÔNG TIN ỨNG VIÊN 1. Thông tin cá nhân: • Họ và tên: CAO DUY TÀI • Giới tính: Nam • Ngày sinh: 20/02/[...] • Địa chỉ liên hệ: xã Bản Nguyên, huyện Lâm Th Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Deputy Investment Manager

Nguyễn Phương Anh

5 year(s) 20 Tr - 25 Tr VND Ho Chi Minh Today PHUONG ANH Address 42/11 Ho Dac Di street, Tay Thanh ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh city, Viet Nam Mobile [...] Email [...] DOB October [...] Gender Female Major: Business Administration P Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Kế Toán Trưởng/ Phó Phòng Kế Toán

Hồ Mạnh Hùng

10 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Today HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc ---------------//--------------- HOÀ SÔ ÖÙNG VIEÂN Kính göûi : - Ban Lãnh đạo Công ty - Phòng HCNS Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Finance Manager, Senior Finance Analyst

Nguyen Thi Thu Vịnh

8 year(s) 30 Tr - 40 Tr VND Ho Chi Minh
Long An
Binh Duong
Today PERSONAL DETAILS NGUYEN THI THU VINH : Female Gender Date of birth : 04/05/[...] Place of birth : Quang Ngai Province Nationality : Vietnamese Marital Satutus : Married Address : No.287 Phan Va Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Chief Financial Officer

NGUYỄN ĐỨC BÌNH

10 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today VITAE PERSONAL INFORMATION Name and surname: NGUYEN DUC BINH Address: Ehome 2 Apartment, Do Xuan Hop Street, Phuoc Long B Ward, District 9, HCMC Telephone number: mobile [...] Birth date: A Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Assistant / Secretary / Trợ Lý / Thư Ký

Hồ Thị Thịnh

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today I enjoy working in fast-paced environment and highly motivating position where I can assist others while understanding of the task at hand. I enjoy working in fast-paced environment and highly motiva Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Accounting Staff

Phạm Tuấn Liêm

2 year(s) 10 Tr - 15 Tr VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Today Tuấn Liêm OBJECTIVE IN MY CAREER - In the long - term : Try to get ACCA or CPA Vietnam to become professional accountant. Get higher position in my career. Become finance analysist or Chief Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Assistant Director

Ngô Lê Nhu

4 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today VITAE NGO LE NHU Ho Chi Minh City |Male_[...] [...] To further my professional career with an organization that will utilize my Supervision, Marketing & Administrative skills to benefit mut Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Super Senior Database Administrator

Le Anh Duc

7 year(s) 1,300 - 1,500 USD Ho Chi Minh Today Database manager, datawarehouse manager. Database manager, datawarehouse manager. ;;An Binh Bank;Dong A Bank;Finance company;Banking;;Database Administrator;Senior Database administrator;Senior DBA d Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Costing Accountant/Inventory Control/Business Analyst

Triệu Duy Cường

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today DUY CUONG 2B ,23 Street ,Tan Quy Ward , 7 District , Ho Chi Minh City [...] [...] EDUCATION & ACHIEVEMENTS ❖ University of Economics Ho Chi Minh City Major : Banking and Finance Graduate : Goo Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 20 of 17,075 resumes
Save resume alert

  • Maximum 200 characters

- Criteria set will be stored in the saved search Saved search