In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 30,298 resumes matched your search.

Showing 1 - 20 of 30,298 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Attach file Process and Equipment Enginner

Phan Thanh Nguyen

7 year(s) 800 USD Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today VITAE PERSONAL INFORMATION Name: Phan Thanh Nguyen Date of birth: November 17th, [...] Address: Di An, Binh Duong Province Telephone: [...] Email: [...] EDUCATION BACKGROUND From [...] to [ Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Planning and Warehouse Manager

Thái Minh Phương

8 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today Looking for a challenging position of the Planning and Warehouse Control in the reputed company with a chance to use my wide experience for the benefit of the organization. Looking for a challenging Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Merchandiser

Bùi Xuân Hiển

2 year(s) 12 Tr - 12 Tr VND Ho Chi Minh Today To complete assigned tasks and achieve organization's common goals Earned compatible salary To complete assigned tasks and achieve organization's common goals Earned compatible salary ;;Nha Be Joint Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Production Manager/Planning/Production Control

Mai Thế Chương

8 year(s) Negotiable Quang Ngai
Quang Nam
Da Nang
Today FULL NAME: MAI THE CHUONG. ADRESS: Tinh Binh Ward, Son Tinh District , Quang Ngai, Viet Nam. Date of birth: 12/06/[...]. Cell phone: [...]. Email: [...] Marital status: Married. Object Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file SHIFT LEADER PRODUCTION

Bùi Công Dũng

9 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today VIATE PERSONAL INFORMATION Full name: BUI CONG DUNG Date of birth: 02ndAugust [...] Gender: Male Tel: [...] Email: [...] Address: Bien Hoa City – Dong Nai province. Nationality: Vietnam ED Education level: College| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Industrial Systems Engineer

Trần Thị Minh Châu

No experience 400 - 500 USD Ho Chi Minh Today THI MINH CHAU March [...][...]/87/11 Lac Long Quan, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City [...] PRE-PROFESSIONAL EXPERIENCE EDUCATION 09/[...] – 02/[...] Bach Khoa University, Ho Chi Minh Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Giám Đốc Điều Hành

Nguyễn Đăng Hữu

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc --------------۩ -------------- Đơn Xin Việc Kính gửi: Phòng nhân sự . Thông qua trang web tìm vi Education level: Bachelor| Job Level: Director Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Production Engineer

Nguyễn Như Hoan

5 year(s) 800 - 1,000 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
Today CV PERSONAL INFORMATION Full name Date of birth Email Phone number Permanent address Current Address Nguyễn Như Hoan 17-Jul-[...] [...] [...] Quynh Phu district, Thai Binh province Education level: Bachelor| Job Level: Vice Director Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu

Nguyễn Thị Mộng Đào

3 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today Tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có; học hỏi và phát triển kĩ năng cá nhân. Đóng góp khả năng vào sự phát triển và Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Supply Chain, Planning

Tran Thi Minh Thao

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today VITAE PERSONAL INFORMATION       Full name: TRAN THI MINH THAO Gender: Female Date of Birth: November 15th, [...] Contact address: 520, National Road 13, Hiep Binh Phuoc, Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Accountant

Tran Thi Ngoc Loan

2 year(s) 7 Tr - 10 Tr VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today - To have a suitable job with professional finance – accounting. - To improve knowledge and accumulate good experiences. - Able to work in a professional accounting environment, modern, long-term w Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Production Manager - QA, QC

Trần Văn Chiến

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today Production manager. Production manager. ;;Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát;Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát;Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát;;Chuyên viên phòng Công nghệ, kiểm Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Copy & Paste Trưởng Phòng / Giám đốc sản xuất - thu mua - kế hoạch

Phan Hoàng Đặng Huỳnh Hiển

7 year(s) 1,300 - 2,000 USD Ho Chi Minh
Long An
Binh Duong
Today 1. Từ 04/[...] đến 01/[...]. Công ty TNHH Colgate - Palmolive , chi nhánh Mỹ Phước. Vị trí: Trưởng ca sản xuất, Kỹ Sư hệ thống Chất lượng , Trưởng nhóm cải ti Education level: Bachelor| Job Level: Director Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Kỹ sư điện tử - tự động hóa

Nguyễn Văn Thiện

6 year(s) 12 Tr - 20 Tr VND Ho Chi Minh Today Vitae Personal Information      Full name Date of birth Address Mobile number Email : : : : : Thien Nguyen Van 03/04/[...] Duong Quang Ham Street, 5 Ward, Go Vap District, HC Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Maintenance Team Leader

Nguyễn Việt Hùng

5 year(s) Negotiable Binh Duong Today VITAE I – PERSONAL INFORMATION:          Full name: NGUYỄN VIỆT HÙNG Sex: Male Date of birth: April [...] Marital status: Married Nationality of origin: Vi Education level: College| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Production Supervisor

Lâm Hồng Thái

6 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today Làm trong môi trường chuyên nghiệp,hòa đồng,có thể phát huy các kỹ năng làm việc tốt nhất .... Làm trong môi trường chuyên nghiệp,hòa đồng,có thể phát huy c Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Purchasing, Senior Sales Assistant, Merchandiser, Sales, Supply Chain, Procurement

Do Thanh

4 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Da Nang
Binh Duong
Today Working with the best effort and passion to bring the highest value for the cusomers. Finally, this is contributed to company. Working with the best effort and passion to bring the highest value for Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, QUẢN LÝ SẢN XUẤT, HÓA HỌC

Nguyễn Vũ Trọng

2 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today VŨ TRỌNG     NGUYỄN VŨ TRỌNG Ngày sinh: [...] Giới tính: Nam Điện thoại: [...] ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH , QUẢN LÝ SẢN XUẤT Nguyên Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân Viên R&D, nhân viên QA/QC, Supply chain

Đinh Hữu Tuấn Trình

1 year(s) Negotiable Quang Nam
Da Nang
Today Huu Tuan Trinh Date of birth Place of birth Address Phone Email October [...] Quang Nam province 741 Ta Quang Buu, District 8, Ho Chi Minh city [...] [...] CARRER OBJECTIVE • • My current goa Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Purchasing/ Sourcing Manager

Lam Thanh Phuong

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today Vitae PERSONAL INFORMATION Full name Gender Date of birth Mobile phone Email Address : LÂM THANH PHƯƠNG : Male : May [...] : [...] : [...] : 167/25 Duong Truc, Ward 13, Binh Thanh Dist., Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 20 of 30,298 resumes
Save resume alert

  • Maximum 200 characters

- Criteria set will be stored in the saved search Saved search