In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 318 resumes matched your search.

Showing 1 - 20 of 318 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Our Template Senior Mechanical Engineer

Ha Van Vien

8 year(s) Negotiable Ha Noi
Hai Phong
Hai Duong
Today To get more knowledge and new experiences to become leading Mechanical Engineer, Manager. To help Juniors, youngs. Sharing my experiences, Skills those I acquired from studying and working. To try in Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Technical Service

Nguyễn Quý Tú

3 year(s) 12 Tr - 14 Tr VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today INFORMATION Name NGUYỄN QUÝ TÚ Identity Card [...] Date Of Birth November 19th [...] Marital Status Single Gender Male Cellphone Number [...] – 222 – 190 Address 487/1 To Ngoc Van Str Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template CHEMICAL ENGINEERING

Nguyễn Vỉnh Nguyên

1 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today A fresh graduate student, I am seeking a Chemical Engineering Technician position. I want to focus on bringing into play on Chemical field, and also use my fundamental knowledge in chemistry, my expe Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Production Manager / Production Supervisor

Trinh Ha

8 year(s) Negotiable Ha Noi Yesterday VITAE PERSONAL INFORMATION Full name: TRINH THANH HA Sex: Male Date of birth: 17th January [...] Email : [...] Address : Long Bien, Hanoi Phone: [...] EDUCATION Hanoi University of Industry Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Kỹ Sư Hóa

Nguyễn Quốc Vương

4 year(s) Negotiable Hai Phong
Hai Duong
Hung Yen
Yesterday yếu lý lịch Ngày 14 tháng 04 Năm [...] Họ và tên Nguyễn Quốc Vương Ngày sinh Ngày 09 tháng0 8 năm [...] Địa chỉ Xã Hồng Đức, Ninh Giang, Hải Dương Địa chỉ Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file CV-Quality Control

Hàn Văn Nghĩa

3 year(s) Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
2 Days Văn Nghĩa Ngày sinh: 30/10/[...] Giới tính: Nam Điện thoại: [...] Email: [...] Địa chỉ: Số [...] đường 3/2, P.Tích lương, tp Thái Nguyên MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP - T Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân Viên Mua Hàng Trong Nước

Ngô Hà Thông

Over 10 years 15 Tr - 18 Tr VND Ho Chi Minh 3 Days 历 表 APPLICANT’S INFORMATION Ảnh 3x4 Picture App. Code: MS: 应征职位(Position) 要求薪资(Expected salary) 中文翻译&助理 可上班日(Date for start): Vnd [...] Chinese Interpre Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Safety Manager

Đặng Đình Năm

5 year(s) Negotiable Ha Noi
Other
7 Days Dang Dinh Nam Curriculum Vitae PERSONAL PROFILE • Full name : Dang Dinh Nam • Date of birth : 4th july [...] • Cell number: [...] • Email : [...] • Address : Lam Dien commune, Chuong My dis Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Võ Quốc Dũng

No experience Negotiable Binh Duong
Ho Chi Minh
8 Days CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc THƯ ỨNG TUYỂN Kính gửi : - Ban lãnh đạo Công Ty HRVietnam's ESS Client - Hội đồng tuyển dụng C Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà MB Cần Thơ

lengoc đình

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh
Can Tho
Binh Duong
8 Days YẾU LÝ LỊCH Họ và tên : Ngày sinh : Nơi sinh : Địa chỉ : Điện thoại : Email : LÊ NGỌC ĐÌNH 01/01/[...] Điện bàn - Quảng nam 414/38 Cách mạng tháng 8 – Phườ Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Manager

Đỗ NhatAnh

Over 10 years 1,000 - 2,000 USD Ha Noi 1 Week SƠ YẾU LÝ LỊCH VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC ĐỖ NHẬT ANH Quốc tịch: Việt Nam, nam giới. Ngày sinh: [...] Địa chỉ: Nhà 22, ngõ 17/2 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Team leader

Le phuong

Over 10 years 900 - 1,200 USD Ho Chi Minh 1 Week You will see from my CV that I have been working in real estates for 13 years working as a Sales person in different Real Estate Trading Companies. I have been involved in all business activities of Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Trợ Lý - Thư Ký Kinh Doanh

Huynh Hau

3 year(s) Negotiable Ho Chi Minh 1 Week Thị Hậu HỌC VẤN [...]  10/[...] MỤC TIÊU NGHỀ CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HCM- HIAST NGHIỆP Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Tốt nghiệp loại Trung Bìn Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Trưởng Nhóm / Quản Đốc Sản Xuất

Hoàng Minh

5 year(s) 800 - 1,200 USD Ha Noi
Hung Yen
3 Weeks VITAE PERSONAL INFORMATION Name: HOÀNG VĂN MINH Sex: Male Date of birth: 25/02/[...] Birthplace: Thái Bình ID number : [...] Place of issue: CA Thái Bình Current address: Bình Địn Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Project Manager, Technical Mechanical Designing Group Leader

Nguyen Van Thien

9 year(s) 2,200 - 2,500 USD Ho Chi Minh 3 Weeks VAN THIEN Project Manager Address: 656/52/2 Cmt8 Street, 11 Ward, 3 District, HCM City. Phone Number: ([...] Email Address: [...] Dear Sir, I am pleased to find your job description for a Proje Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Sales executive in B2B/Energy/Industrial

Trần Thanh Thủy Tiên

5 year(s) 18 Tr - 20 Tr VND Ho Chi Minh 3 Weeks Customer development in B2B and industrial sales, i'm an innovative, proactive and result-driven employee. Aiming to use my extensive experience 3+ years in Project sales, B2B and Industrial sales to Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Junior Geophysicist

Trần Lê Quốc Nam

No experience Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
South Central Coast
2 Months Hard working geophysical engineering graduate with proven academic and social skills seeking to apply my abilities to junior position. Trying to be a team leader of a company in the next three years. Education level: Bachelor| Job Level: Entry Level Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Chuyên viên phòng dự án

Nguyễn Tôn Hùng

4 year(s) Negotiable Ha Noi 2 Months TIN CÁ NHÂN Họ và tên: NGUYỄN TÔN HÙNG Ngày sinh: 06/07/[...] Nơi sinh: Hoằng Đại-Tp Thanh Hóa Giới tính: Nam Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn Điện thoại: [. Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân Viên Kỹ Thuật

Trần Tuyến

9 year(s) Negotiable Ha Noi 2 Months Từ những kiến thức, tìm hiểu công nghệ mới và kinh nghiệm làm việc cộng với sự hiểu biết xã hội, Tôi sẽ chở thành một nhân viên ưu tú và phấn đấu Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Engineering

Hau Lecong

1 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
2 Months -Short term: To find a suitable job to have long-term commitment in company, obtain a challenging position in a high quality environment where my skills are had value and can benefit the organization Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 20 of 318 resumes
Save resume alert

  • Maximum 200 characters

- Criteria set will be stored in the saved search Saved search