In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 12,477 resumes matched your search.

Showing 1 - 20 of 12,477 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Our Template Seeking Job in High Tech park, District 9, Ho Chi Minh city

Phan Ngọc Hiếu

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today - Looking forward to working in a dynamic, professional and friendly environment where I contribute the best - Looking forward to working in a dynamic, professional and friendly environment where I c Education level: Postgraduate| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Assistant Trade Marketing Manager

Võ Hoàng Duy

5 year(s) 33 Tr - 40 Tr VND Ho Chi Minh Today opportunity doesn't knock, build a door! - Milton Berle EXPERIENCE: Main duties:  Planning: - Make monthly promotion plan for both GT and MT channel. - Make accurate plan, forecast promotion gif Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Sales Representative, Sales Manager ( pharmaceuticals & medical devices )

Nguyễn Hoài Nhân

4 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today HOAI NHAN • Date of birth : January - 12th - [...] • Place of birth : Trieu Phong – Quang Tri • Gender : Male • Mobile : [...] • Mail : [...] • Address : 62/54 Truong Cong Dinh, T Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Quản lý bán hàng khu vực (ASM)

Nguyễn Ngọc Tuyên

10 year(s) 15 Tr - 20 Tr VND Thanh Hoa Today YẾU LÝ LỊCH Ảnh 3x4 THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuyên Giới tính: Nam Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn Sức khoẻ: Tốt Dân tộc: Kinh Ngày sinh: 0 Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Chuyên viên RD

Lê Thị Lệ Thu

2 year(s) 10 Tr - 15 Tr VND Ho Chi Minh
Long An
Binh Duong
Today + Tôi mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, không ngừng tăng lợi nhuận chung cho công ty. + Mong muốn có m Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Head of HRBP

Tran Thi Ngoc Thao

2 year(s) 3,000 - 4,000 USD Ho Chi Minh Today To obtain a management position in a dynamic organization that will enable me to use my strong organization skills, management skills, leadership skills in Human Resource Management. To obtain a mana Education level: Postgraduate| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Đơn Xin Việc

Duy Hau

No experience 10 Tr - 15 Tr VND Binh Thuan Today Phát triển , hoàng thiện bản thân và nghề nghiêp. Phát triển , hoàng thiện bản thân và nghề nghiêp. ;;CTy CP Đường Biên Hoà;CAFE Trung Nguyên;Dược Phẩm ECO;mega Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Brand Supervisor

Tran Thi Hoai Huong

5 year(s) 18 Tr - 22 Tr VND Ho Chi Minh Today Huong is professional in marketing & international business. Huong' strengths are project management, data analytics and innovative. Now, she is looking for a supervisor position in marketing/interna Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Chuyên Viên Kiểm Soát Dữ Liệu Khách Hàng

Phan Vương Bảo Nguyên

9 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today - Phát huy kinh nghiêm trên lĩnh vực quản lý dữ liêu khách hàng - Hợp tác, gắn bó lâu dài với công ty - Có cơ hôi thăng tiên trong công viêc - Phát huy kinh nghiêm t Education level: College| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template ASM - Sales Supervisor

Đào Hải Nam

7 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today - Thành công và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. - Thăng tiến trong nghề nghiệp. - Thành công và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. - Thăng tiến trong nghề nghiệp. Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Sales Manager in Mekong delta

Đặng Nhựt Linh

5 year(s) Negotiable Can Tho Today INFORMATION • • • • ` Full name: DANG NHUT LINH Date of birth: Dec. [...] [...] Cell number: [...] • Current address: 75/66 Tran Viet Chau Street, An Hoa Ward, Ninh Kieu District, C Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Event/ CSR/ Internal communication

HUỲNH KHÁNH THIÊN NGA

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh Today To secure a position with a company where I can utilize my diverse experience and skills; I am seeking a position which will challenge me to develop my skills further, and which offers the opportunit Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template CV_Marketing

Võ Thị Phương Thúy

7 year(s) 18 Tr - 25 Tr VND Ho Chi Minh Today Being the professor in Advertising/ Marketing. Being the professor in Advertising/ Marketing. ;;Trust Farma International;Nam Han Pharmaceutical Co., Ltd;Hung Phuong Pharmaceutical;;Brand Manager OTC Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Sales Director

Nguyen Tan Vu

Over 10 years Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Can Tho
Today CIRRICULUM PERSONAL DETAILS Name : Nguyen Tan Vu Physical Address : 324 Dien Bien Phu st. , 17 Ward Binh Thanh district Contact Details : Mobile Number : [...]. Home Number : E-Mail Address : [. Education level: No degree| Job Level: Director Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân viên chính thức

ĐÀO HUYỀN

No experience Negotiable Ho Chi Minh Today COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ((((((( SÔ YEÁU LYÙ LÒCH I. HOÄ TÒCH - Hoï vaø teân : ÑAØO THÒ HUYEÀN Giôùi tính: Nöõ - N Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Giám Sát Kinh Doanh

nguyễn hoàng anh

6 year(s) Negotiable Ha Noi Today HỒ SƠ 2 THÔNG TIN CÁ NHÂN: |Họ và tên |: Nguyễn Hoàng Anh | |Ngày sinh |: 27/02/[...] | |Giới tính |: Nam | |Địa chỉ liên |: 30 Tập thể Nguyễn Huệ - Nguyễn Trãi – Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Chuyên viên thu mua - cung ứng - chuỗi cung ứng

tran my huong

9 year(s) 10 Tr - 20 Tr VND Ho Chi Minh Today Việc làm phù hợp, ổn định, có cơ hội khai thác mọi tiềm năng của bản thân để tiến bộ hơn nữa. Việc làm phù hợp, ổn định, có cơ hội khai thác mọi Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template CV Lê Ngọc Minh Nhựt

Lê Ngọc Minh Nhựt

3 year(s) Negotiable Can Tho Today ổn định, có cơ hội thăng tiến và nâng cấp học vị ổn định, có cơ hội thăng tiến và nâng cấp học vị ;;Ngân Hàng Quân Đội;TẬP ĐOÀN HOA SEN;Ngân Hàng T Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template SALES ADMIN/DATA ANALYST/TRỢ LÝ KINH DOANH/THƯ KÝ KINH DOANH

Tống Thị Ngọc Mai

2 year(s) 10 Tr - 12 Tr VND Ho Chi Minh Today Mong muốn một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu nhập ổn định, gắn bó lâu dài với công ty, phát triển những kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm kiến thức m Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân Viên Kinh Doanh / Quản Lý KD

Trần Thục Ngân

4 year(s) 10 Tr - 15 Tr VND Soc Trang Today _ Cố gắng phấn đấu làm tốt công việc của mình, nhanh chóng hòa nhập với lĩnh vực đã chọn. _ Học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm tích góp kiến thức cho bản t Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 20 of 12,477 resumes
Save resume alert

  • Maximum 200 characters

- Criteria set will be stored in the saved search Saved search