In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 425 resumes matched your search.

Showing 1 - 20 of 425 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Copy & Paste Trưởng bộ phận An Ninh

Confidential

Over 10 years 20 Tr - 30 Tr VND Ho Chi Minh
Long An
Binh Duong
Today Từ 05/[...] đến nay Công ty Viễn Thông A Chức vụ: Trưởng phòng An Ninh - Quản lý đội ngũ nhân viên phòng An Ninh, tổ chức, phân công công việc, đánh giá kết q Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Trưởng Bộ Phận An Ninh Nội Bộ

Phan Nguyễn Huy Tâm

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Tien Giang
Today HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------------- HỒ SƠ XIN VIỆC Ι. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Phan Nguyễn Huy Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Quản lý An ninh/Trưởng phòng an ninh

Nguyễn Tấn An Vinh

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh
Can Tho
Ben Tre
Today Mục tiêu 5 năm nữa phấn đấu lên vị trí Giám đốc An ninh. Mục tiêu 5 năm nữa phấn đấu lên vị trí Giám đốc An ninh. ;;Công ty Cổ phần Central ;Quản lý An n Education level: Intermediate| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Security Manager

mai vinh phuc

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
Today Personal Information Full Name: Mai Vinh Phuc DOB: 04/05/[...] Marital Status: Married Address: HCMC Contact [...] Languages: English Education [...] – [...] HcMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCA Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Bảo Vệ

Trần Trung

10 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today Trần Trung Sinh ngày: 04/03/[...] CMND: [...] Điện thoại: [...] Địa chỉ thường trú: 125/51/3 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM Quê quán: Thừa thiên Hu Education level: High School / Equivalent| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file trưởng bộ phận an ninh

lecao nguyen

10 year(s) Negotiable Khanh Hoa Yesterday ĐƠN XIN VIỆC/ APPLICATION FOR EMPLOYMENT Tên (Name): Vị trí ứng tuyển/ Applied for: Nam (Male)/ Nữ (Female): LÊ CAO NGUYÊN. Địa chỉ chính (Permanent Address): 35/10 SINH Education level: Intermediate| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Security Supervisor

Phạm Nguyễn Minh Thành

5 year(s) 8 Tr - 10 Tr VND Ho Chi Minh Yesterday SOCIALIST VIET NAM Independent – Free – Happiness ⇨⁂⇦ THE APPLICATION (SECURITY SUPERVISOR) • • • • • • • •  PERSONAL INFORMATION Name: PHAM NGUYEN MINH THANH Bir Education level: College| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Security Manager

Viên Ngọc Thành

Over 10 years 25 Tr VND Ho Chi Minh Yesterday VITAE I. Introduction: Name: Vien Ngoc Thanh Date of Birth: 1/1/[...] Hometown: Long Phu District, Soc Trang province Temporary residence: Long Thanh My ward, District 9, HCM City Cell phon Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Security Manager

Tran Vu Thao An

Over 10 years 35 Tr - 45 Tr VND Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Southeast
Yesterday VŨ THẢO ÂN DoB: 20/03/[...] Address: 35 Phan Xich Long, Ward 3, Phu Nhuan dist, HCMC HP: [...] Email: [...] PERSONAL SKILL: - Management and training of security personnel Excellent ability Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Trưởng An Ninh

nguyenphihoang son

5 year(s) 12 Tr - 16 Tr VND Ho Chi Minh 2 Days ago TIN ỨNG VIÊN Vị trí ứng tuyển: CAMERA CHIEF OR SECURITY CHIEF 1. Thông tin cá nhân: - Họ tên ứng viên Nguyễn Phi Hoà ng Sơn Giới tính: Nam Ngày sinh: 24 / 09 / [...] Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Senior Security Specialist, Vietnam And Indo China

Nguyễn Hoài Nam

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh 2 Days ago CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC  ĐƠN XIN VIỆC Thông tin cá nhân Tên Điện thoại Giới tính Ngày sinh Chiểu Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file An ninh bảo vệ

Trần minh Phước

2 year(s) Negotiable Ho Chi Minh 2 Days ago minh phước MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Em m uốn được gắn bó lâu dài với công t y !! Nâng cao khả năng nghề nghiệp KỸ NĂNG Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Bảo Education level: High School / Equivalent| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template An Ninh Điều Tra Tài Chính

Trần Văn Trung Trung

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh 2 Days ago - Trong 02 năm tới trở thành Trưởng bộ phận An ninh điều tra nội bộ trong nghành tài chính - Trong năm 2017 lấy chứng chỉ hành nghề luật sư - Trong 02 năm tới t Education level: Postgraduate| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Security Manager

Hoàng Văn Hải

Over 10 years Negotiable Binh Duong 4 Days ago HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc SÔ YEÁU LYÙ LÒCH PHAÀN I: LÒCH SÖÛ BAÛN THAÂN 1. Hoï vaø teân: Hoaøng Vaên Haûi 2. Sinh ngaøy 1 Education level: Bachelor| Job Level: Director Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Quản lý,giám sát

Vũ Đăng Bộ

4 year(s) Negotiable Ha Noi
Ba Ria-VT
Bac Ninh
5 Days ago hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do- Hạnh phúc ******** Sơ yếu lý lịch Vũ Đăng Bộ Giới tính : Nam Ngày sinh: [...] Điện thoại: [...] Email : [...] Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Giám Sát An Ninh

Phan Quốc Việt

9 year(s) 10 Tr - 12 Tr VND Ho Chi Minh 5 Days ago [...]SƠ YẾU LÝ LỊCHTHÔNG TIN CÁ NHÂNHọ và Tên: PHAN QUỐC VIỆTNgày sinh: 23/08/[...] Nơi sinh: LONG ANGiới tính: NamTình trạng hôn nhân: Đã kết hônĐịa chỉ thườn Education level: High School / Equivalent| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Chuyên viên Quản lý Các đơn vị thu nợ bên ngoài

Phạm Văn Thắng

9 year(s) Negotiable Ho Chi Minh 5 Days ago VĂN THẮNG SƠ YẾU LÝ LỊCH ..  .. HỒ SƠ CÁ NHÂN ♦ ♦ ♦ Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú : : : ♦ ♦ ♦ ♦ Giới tính Tình trạng hôn nhân Tình Education level: Intermediate| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Security Manager

Confidential

6 year(s) Negotiable Ho Chi Minh 6 Days ago Vitae HỒ DƯƠNG QUỐC 103/4A Cao Xuân Dục Street, Ward 12, District 8, HCMC PERSONAL INFORMATION Full name : HỒ DƢƠNG QUỐC Date of birth : August 02nd, [...] Place of birth : HC Education level: Intermediate| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Giám sát an ninh

Đinh Thành

4 year(s) Negotiable Ho Chi Minh 6 Days ago TIẾN THÀNH Giám sát, Nhân sự Ngày sinh: 14/07/[...] Giới tính: Nam Điện thoại: [...] Email: [...] Địa chỉ: Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM Website: Fb: Đinh Tiến Thành Education level: High School / Equivalent| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Giám Sát An Ninh

Nguyễn Ngọc Trà

6 year(s) Negotiable Ha Noi 6 Days ago DỰ TUYỂN VỊ TRÍ DỰ TUYỂN Vị trí dự tuyển: Địa điểm mong muốn làm việc: Ngày có thể tiếp nhận công việc: Họ và đệm: Nơi sinh: Số CMTND: Địa ch Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 20 of 425 resumes
Save resume alert

  • Maximum 200 characters

- Criteria set will be stored in the saved search Saved search