In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 469 resumes matched your search.

Showing 1 - 20 of 469 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Attach file Giám Sát An Ninh

Nguyễn Ngọc Trà

6 year(s) Negotiable Ha Noi Today DỰ TUYỂN VỊ TRÍ DỰ TUYỂN Vị trí dự tuyển: Địa điểm mong muốn làm việc: Ngày có thể tiếp nhận công việc: Họ và đệm: Nơi sinh: Số CMTND: Địa ch Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Copy & Paste Giám đốc Giám sát An ninh

ĐÀO QUANG HÀ

Over 10 years Negotiable Ha Noi Today I. Giám đốc Giám sát An ninh - Director of Security Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank (Từ tháng 06/[...] - Hiện tại) Mô tả chi tiết 1. LẬP KẾ HOẠCH – PHƯƠNG ÁN - L Education level: Bachelor| Job Level: Director Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân viên

Lê Trần Quốc Tuấn

Over 10 years 15 Tr - 20 Tr VND Ba Ria-VT Today Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động ;;Công ty CP Baria Serece - Cảng Phú Mỹ;Công Education level: College| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Security Supervisor

Phạm Nguyễn Minh Thành

5 year(s) 8 Tr - 10 Tr VND Ho Chi Minh Today SOCIALIST VIET NAM Independent – Free – Happiness ⇨⁂⇦ THE APPLICATION (SECURITY SUPERVISOR) • • • • • • • •  PERSONAL INFORMATION Name: PHAM NGUYEN MINH THANH Bir Education level: College| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file (HN) Safety & Loss Prevention Manager

hoa nguyen

10 year(s) 1,000 - 2,000 USD Ha Noi Today FOR THE Dear : My name is Nguyen Duy Hoa - Born: 17/05/[...] Hometown: Tot Dong, Chuong My, Ha Noi Currently in: Tot Dong, Chuong My, Ha Noi Qualifications: - Environmental Engineer - Ton Education level: Postgraduate| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Security Manager

Tran Vu Thao An

Over 10 years 35 Tr - 45 Tr VND Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Today VŨ THẢO ÂN DoB: 20/03/[...] Address: 35 Phan Xich Long, Ward 3, Phu Nhuan dist, HCMC HP: [...] Email: [...] PERSONAL SKILL: - Management and training of security personnel Excellent ability Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân viên lái xe

Ngô Hữu Đức

2 year(s) Negotiable Binh Phuoc Today Tôi mong muốn được làm việc và học hỏi , để phát huy kiến thức và khả năng của tôi. Tôi meong muốn một công việc ổn định để có th63 nuôi sống bản t Education level: Others| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân viên văn phòng, công chứng viên, quản lý an ninh, quản lý kho

Phạm Chí Cường

10 year(s) 8 Tr - 12 Tr VND Ho Chi Minh Today Muốn tìm công việc phù hợp với nơi sinh sống mới. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn minh. Có cơ hội phát triển. Muốn tìm công việc phù hợp với Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Quản lý An ninh/Trưởng phòng an ninh

Nguyễn Tấn An Vinh

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh
Can Tho
Ben Tre
Today Mục tiêu 5 năm nữa phấn đấu lên vị trí Giám đốc An ninh. Mục tiêu 5 năm nữa phấn đấu lên vị trí Giám đốc An ninh. ;;Công ty Cổ phần Central ;Loss Prevention Education level: Intermediate| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân Viên Quản Lý Ký Túc Xá

phan văn lâm

5 year(s) Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Yesterday Văn Lâm quản lý Ngày sinh: 20/12/[...] Giới tính: Nam Điện thoại: [...] Email: [...] Địa chỉ: công thành, yên thành, Nghệ an MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Kết hợp nhữ Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân viên kỹ thuật hóa học

ĐẶNG THỊ MẾN

2 year(s) Negotiable Binh Duong Yesterday Được sống hết mình với công việc Phát huy được mọi thế mạnh của bản thân, Có mức lương phù hợp với năng lực. Được sống hết mình với công việc Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template TRƯỞNG/PHÓ BAN AN NINH

Nguyễn Xuân Ninh

5 year(s) 10 Tr - 12 Tr VND Ho Chi Minh 2 Days ago - Vận dụng các kiến thức và kinh nghiệm đã có thực hiện tốt công việc. - Học hỏi những những thức mới mới nhằm giúp thực hiện công việc tốt hơn. - C Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Trưởng Bộ Phận An Ninh

Phan Nguyễn Huy Tâm

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh 2 Days ago HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------------- HỒ SƠ XIN VIỆC Ι. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Phan Nguyễn Huy Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân viên Kiểm tra chất lượng (Phòng Kiểm toán nội bộ)

Nguyễn Thị Huyền Trâm

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh 2 Days ago THỊ HUYỀN TRÂM CURRICULUM VITAE Địa Chỉ : 275/53 Bạch Đằng phường 15 quận Bình Thạnh Tp HCM Mobile : [...] Email : [...] Ngày sinh: 17/12/[...] Số CMND : [...] cấp Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Trưởng An Ninh

nguyenphihoang son

5 year(s) 12 Tr - 16 Tr VND Ho Chi Minh 2 Days ago TIN ỨNG VIÊN Vị trí ứng tuyển: CAMERA CHIEF OR SECURITY CHIEF 1. Thông tin cá nhân: - Họ tên ứng viên Nguyễn Phi Hoà ng Sơn Giới tính: Nam Ngày sinh: 24 / 09 / [...] Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Giám Đốc Bảo Vệ

Phan Duy Linh

3 year(s) Negotiable Ho Chi Minh 2 Days ago HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ SƠ YẾU LÝ LỊCH PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN : 1 . Họ và tên : Phan Duy Linh Giới tính: Na Education level: Bachelor| Job Level: Director Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template An Ninh Điều Tra Tài Chính

Trần Văn Trung Trung

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh 3 Days ago - Trong 02 năm tới trở thành Trưởng bộ phận An ninh điều tra nội bộ trong nghành tài chính - Trong năm 2017 lấy chứng chỉ hành nghề luật sư - Trong 02 năm tới t Education level: Postgraduate| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân viên

Nguyễn Quang Triệu

3 year(s) 6 Tr - 10 Tr VND Binh Phuoc 4 Days ago -Gắn bó lâu dài với công ty -Có một công việc ổn định -Làm trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp -Học hỏi kinh nghiệm, trao dồi kiến thức, rèn luyện Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file HSSE Leader/Security Manager

Le Duc Quang

Over 10 years Negotiable Ba Ria-VT 4 Days ago Duc Quang’s CV Name: Le Duc Quang Date of birth: Nationality: Contact Details: 15 April[...] Vietnam Address, telephone, email Add: My Xuan Hamlet, Tan Thanh Distr. Ba Ria - Vung Tau Province Han Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Security Manager

Hoàng Văn Hải

Over 10 years Negotiable Binh Duong 5 Days ago HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc SÔ YEÁU LYÙ LÒCH PHAÀN I: LÒCH SÖÛ BAÛN THAÂN 1. Hoï vaø teân: Hoaøng Vaên Haûi 2. Sinh ngaøy 1 Education level: Bachelor| Job Level: Director Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 20 of 469 resumes
Save resume alert

  • Maximum 200 characters

- Criteria set will be stored in the saved search Saved search