In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 2 resumes matched your search.

Showing 1 - 2 of 2 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Attach file ASM Miền Đông Nam Bộ

Nguyễn Thanh Tuấn

10 year(s) 20 Tr - 30 Tr VND Tay Ninh
Binh Duong
Binh Phuoc
6 months ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----oo0oo---- ĐƠN XIN DỰ TUYỂN Kính gửi: Ban Giám Đốc Công ty Qua các phương tiện thông... Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Area Sales Maneger(ASM)Miền Đông

Huỳnh Chí Cường

Over 10 years Negotiable Dong Nai
Binh Duong
Southeast
6 months ...trí dự tuyển : ASM Miền Đông Nam Bộ(Tây Ninh,Bình Dương,Bình Phước,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Thuận) Họ và tên : Huỳnh Chí Cường Ngày sinh :... Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 2 of 2 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search