In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 4 resumes matched your search.

Showing 1 - 4 of 4 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Attach file Quản lý sản phẩm, R&D

Phạm Thị Tú Trinh

8 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Yesterday ...[...] Vị trí: Chuyên viên phát triển sản phẩm (R&D)  - Quản lý nguyên vật liệu gia vị - bán thành phẩm - premix tại nhà... Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm (R&D)

Đỗ Ngọc Trâm

1 year(s) 10 Tr - 15 Tr VND Ho Chi Minh
Ben Tre
Binh Duong
2 Months ... Tôi tìm kiếm một vị trí mà ở đó giúp tôi mở rộng được kiến thức và kĩ năng của mình, nơi mà tôi có thể phát triển kĩ năng của mình để đóng góp... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Công nhân QC (phòng Chất Lượng QA& QC)

Nguyễn Thị Loan

1 year(s) Negotiable Binh Duong 4 Months ...chất lượng, chuyên viên phát triển sản phẩm (R&D). 2. Trình độ học vấn Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Tình trạng gia đình: Chưa... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm (R&D)

NguyễnThị TrangNgọc

No experience Negotiable Ho Chi Minh 6 months ... Nguyễn Thị Trang Ngọc NHÂN VIÊN THỰC PHẨM Mục Tiêu Nghề Nghiệp Với kiến thức và hiểu biết có được sau thời gian đại học, tuy chưa có kinh nghiệm thực... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 4 of 4 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search