In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 3 resumes matched your search.

Showing 1 - 3 of 3 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Attach file GIÁM SÁT XÂY DỰNG

hùng phạm

7 year(s) 15 Tr - 20 Tr VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Can Tho
6 months ...Giữ nhiệm vụ Kỹ sư vật tư thuộc phòng Hợp đồng,vật tư dư án Scenic Valley-thuộc công ty TNHH xây dựngTrung Quốc. - Nhà thầu chính: công ty TNHH... Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template chuyên viên marketing

Confidential

2 year(s) 5 Tr - 6 Tr VND Binh Duong
Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
6 months ...NHÂN VIÊN, KỸ SƯ, VẬT TƯ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÒNG BAN - BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHI CÓ SỰ CỐ VƯỢT QUÁ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT CHO CẤP TRÊN - TỔ CHỨC... Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Kỹ sư vật tư

Cao Tran Duy Nam

10 year(s) 2,000 - 3,000 USD Ho Chi Minh 6 months To improve more professional knowledge, get higher promotion Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 3 of 3 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search