In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 3 resumes matched your search.

Showing 1 - 3 of 3 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Our Template Kỹ thuật thú y

Nguyễn Lê Tuấn Phong

3 year(s) Negotiable Dong Nai
Binh Duong
Binh Phuoc
1 Week Phát triển bản thân Tạo ra thành tích Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân viên phòng Kỹ thuật Thú y

Nguyễn Thị Hồng Gấm Gấm

2 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Long An
Binh Duong
6 months ... TÓM TẮT LÝ LỊCH 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN - Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM - Ngày sinh: 15/12/[...] - Địa chỉ: 10 ấp Bình An, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh -... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân viên phòng thí nghiệm Hoá Lý, trợ lý phiên dịch tiếng Pháp

Phan Thi Nha Tu

No experience Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
6 months ...và hỗ trợ kỹ thuật thú y tại VPĐD công ty VITALAC.  Tháng 5 – 09/[...] : thực tập tốt nghiệp với chuyên đề nghiên cứu các giải pháp thay... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 3 of 3 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search