In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 1 resumes matched your search.

Showing 1 - 1 of 1 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Our Template Nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng, trợ lý giám đốc, giao dịch viên

Nguyen Huu Mai Trang

No experience 4 Tr - 2 Tr VND Kien Giang
Can Tho
Vinh Long
6 months ... - Tìm được công việc thu nhập khá, ổn định, có cơ hôi thăng tiến, văn hóa tổ chức tốt. - Tập trung học hỏi nhiều kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 1 of 1 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search