In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 1 resumes matched your search.

Showing 1 - 1 of 1 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Our Template Nhân viên nhân sự (Nhận việc ngay)

Phạm Châu Tú Nhi

7 year(s) 9 Tr - 10 Tr VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Yesterday ... Trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng làm việc thực tiễn. Phấn đấu trở thành một nhân viên giỏi, từ đó hướng tới một người quản lý giỏi và... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 1 of 1 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search