In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 3 resumes matched your search.

Showing 1 - 3 of 3 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Our Template Quản Lí cấp trung

Phan Giang Lam Lampg

6 year(s) Negotiable Ha Noi
Hung Yen
Ha Nam
Today ...thuật số FPT;T; Quản lý khu vực (ASM);Quản lí siêu thị;CENTER MANAGER ( GIÁM ĐỐC TRUNG Education level: College| Job Level: Director Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Quản lý khu vực - ASM

Nguyễn Minh Thắng

4 year(s) Negotiable Ninh Binh
Nam Dinh
Ha Nam
Yesterday ... Là 1 người năng động, nhiệt huyết và có hoài bão trong công việc. Luôn luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm với công việc, thể hiện qua việc xây dựng... Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Giám sát bán hàng

Trần Văn Lượng

5 year(s) 400 - 600 USD Ninh Binh 6 months ...bằng Email cho Quản lý khu vực(ASM);* Mô tả Công việc: -Quản lý sự vận hành kinh doanh của Nhà phân phối (NPP) trong Vùng chỉ định, để đạt... Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 3 of 3 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search