In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 2 resumes matched your search.

Showing 1 - 2 of 2 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Attach file Site Manager/ Chỉ huy trưởng công trình

Lê Đình Hiếu

6 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
2 Days ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BẢN KHAI KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Họ và tên: Lê Đình Hiếu Ngày sinh: 12/02/[...]... Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Quản Lý Xây Dựng\Quản Lý Dự Án

Huỳnh Vũ Huy Chương

Over 10 years Negotiable Ho Chi Minh 6 months ...đảm trách Site Manager Chỉ Huy Trưởng Công trình Managing the construction work for building (01 Basment, 3 Blocks has 20 Floors and 01... Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 2 of 2 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search