In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 36,657 resumes matched your search.

Showing 1 - 20 of 36,657 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Attach file Marketing Internship

Ngô Xuân Hiếu

1 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today ...  EDUCATION UNIVERSITY OF FINANCE - MARKETING Major: Marketing Communication [...] GPA: 3.3 DON DUONG HIGHSCHOOL Specialized Class NGÔ XUÂN HIẾU Marketing  28/11/[...]  Male  [...] ... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân viên Tổng hợp

Nguyễn Thị Ngọc Phụng

6 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today ...THƯƠNG MẠI ; Nhân viên Thực tập Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Marketing Intern - Thực tập sinh Marketing

Vương Tường

No experience 1 Tr - 3 Tr VND Ho Chi Minh Today ... Vương Cát Tường MARKETING INTERN Mục Tiêu Nghề Nghiệp - Ngắn hạn: + Tìm được môi trường làm việc thực tiễn, áp dụng những kiến thức được học về... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template HR/HRBP Manager

Nguyễn Minh Tâm

10 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today ...the graduate and internship programs. Learning and Development: Collaborate with your L&D partner to support managers on training needs analysis to identify and provide training solutions to employees.... Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Trưởng Phòng Quản lý chất lượng và Hệ thống

Confidential

8 year(s) 900 - 1,200 USD Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today ...viên QA - ISO; Thực tập sinh;;• Tham gia cùng ban lãnh đạo góp ý xây dựng kế hoạch hành động cho bộ phận (KPI), xây dựng mục tiêu kế hoạch chất... Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Marketing - Long Thi Ky

Long Thi Kỳ

1 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today ...EXPRESS VIETNAM ( INTERNSHIP) Prepared and filled Word, Excel and PowerPoint documents Supported pre-employment processes Online job postings Performed background checks and contacted candidates for... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file NHÂN VIÊN TRỢ KÝ KIỂM TOÁN

Mai Thị Thanh Thơ

No experience Negotiable Ho Chi Minh Today ...CHUẨN VIỆT Thực Tập Sinh  [...] Mô tả công việc: Thực tập chuyên môn nghề nghiệp TIẾNG ANH Nghe Thành tích đạt được: - Hiểu biết về quy trình... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Quản Lý Điều Hành

Nguyễn Vũ Ngọc Hoàng

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
Today ...[...] – [...] ( Internship) Job Description: • Set up the schedule for production meeting, casting and location scouting before shooting • Ensured that producer have the needed materials, equipment... Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Embedded Engineer

Nguyễn Tứ Cường

1 year(s) 500 - 600 USD Ho Chi Minh Today ...research student, internship Apr [...] - Oct [...] National key Laboratory of Digital Control and System Engineering - DCSELab Researcher - Participate in research. - Implementation of topics and projects... Education level: Postgraduate| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân viên pháp lý/pháp chế

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

2 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today ...Triển Luật;; Thực tập sinh pháp lý;Nhân viên pháp lý;Thực tập sinh pháp lý;;- Hỗ trợ, tham Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Sales Admin

Nguyễn Thị Hồng Thắm

No experience 7 Tr - 10 Tr VND Ho Chi Minh Today ... [...] Sales internship  [...] Main responsibility. - Introduce, consult products and answer customers' queries via phone and ; EDUCATION INDUSTRIAL UNIVERSITY Major: Accountant SEP [...] - MAY... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Mechanical Engineering

Nguyễn Ngọc Tuệ

4 year(s) 16 Tr - 30 Tr VND Ho Chi Minh Today ...Stock Company. - Internship -Technical staff [...]/[...] Product supervisor (Mold) at Ruthimex’s R&D department. -Design tool: Plastic mold, Rubber mold, Press mold… -CNC programming -Planning operation... Education level: Postgraduate| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân Viên Đặt Hàng

Huỳnh Thị Thanh Quyên

No experience Negotiable Ho Chi Minh Today ...06/[...]/[...] Thực Tập Sinh Tuyển Dụng - Tìm kiếm hồ sơ từ các website việc làm, các trung tâm giới thiệu việc làm. - Lọc hô sơ, sơ vấn qua điện... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân Viên IT

Văn Trung Hiếu

No experience 1 Tr - 10 Tr VND Ho Chi Minh Today ...Computer (BKC);; Thực tập sinh;;Thời gian: 3 tháng vị trí: thực tập sinh tên công ty: BKC lĩnh vực hoạt động: công nghệ thông tin chi... Education level: Bachelor| Job Level: Student / Internship Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file PRINTING ENGINEER - KỸ SƯ CÔNG NGHỆ IN

Đào Thị Thanh Thúy

No experience Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today ...in T5 - T[...] Thực tập sinh Chế bản yy Quan sát quy trình chế bản: nhận file, tạo format, layout/artwork để gửi khách hàng duyệt, xuất film/làm mẫu cho... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Auditing/ Quality Management

HA THANH LAN ANH

1 year(s) Negotiable Ho Chi Minh Today ...Ho Chi Minh City ( Internship) Food microbiology lab technician ▪ ▪ July – September [...] Conduct sampling process following Pasteur Institute’s procedure (s) Description of duties: Employer: Jul /... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân Viên Hành Chính

Nguyễn Lý

No experience Negotiable Ho Chi Minh Today ...ĐỘI NHÓM  Thực tập sinh Ban Phi Chính Phủ tại Hiệp Hội Các Tổ Chức Hữu Nghị TP • 07/07 – 09/12/[...]  Nghiên cứu khoa học Nhóm trưởng Kinh... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Kỹ Sư Xây Dựng / Vật Liệu Xây dựng / Thiết kế / QS

Hồng Quốc Thịnh

5 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Long An
Today ...Nai, Xưởng thực tập Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Mechanical Engineer (Machinery Manufacturing Technology)

Nguyễn Đỗ Minh Tuấn

No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Today ...560 EXPERIENCES INTERNSHIP 5/[...] EXPERIENCES INTERNSHIP 5/[...]/[...] NIDEC VIETNAM CORPORATION - Assembling machines for production process. - Research, installed PLC - Research automatic... Education level: Bachelor| Job Level: Entry Level Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Officer

Võ Lê Thị Xuân Phước

No experience Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today ...poration;;Part-time; Internship HSE;Sale Online - Marketing;;- Check the goods - Scan the goods - Pack;- Support document arrangement - Learn from the boss - Check the inspection sticker regularly;- Set Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 20 of 36,657 resumes
Save resume alert

  • Maximum 200 characters

- Criteria set will be stored in the saved search Saved search