In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 1 resumes matched your search.

Showing 1 - 1 of 1 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Attach file Tìm việc làm: Xuất nhập khẩu hoặc quản lý đơn hàng cho Công ty may

Thi Nga Bui

10 year(s) Negotiable Ninh Binh
Thanh Hoa
2 Months ...  MỤC TIÊU BÙI THỊ NGA NHÂN VIÊN XNK - QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp - Học hỏi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho công... Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 1 of 1 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search