In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 2 resumes matched your search.

Showing 1 - 2 of 2 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Our Template Trưởng nhóm giám sát xây dựng, hoàn thiện

Đặng Minh Hải

Over 10 years 20 Tr - 25 Tr VND Ha Noi
Da Nang
Yesterday ... -Luôn hoàn thành các công việc trong phạm vi phụ trách. - Trau dồi, phát triển bản thân không ngừng; gia tăng giá trị của bản thân; hoàn thành các mục tiêu... Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Trưởng nhóm Giám sát Xây Dựng/ Hoàn Thiện Nội Thất/ ME (Có Chứng Chỉ Hạng 1)

Nguyễn Thanh Tuyền

No experience Negotiable Ha Noi 6 months ... LÝ LỊCH CHUYÊN GIA Họ tên chuyên gia: Nguyễn Thanh Tuyền Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nữ Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng Khoa đào tạo: Môi Trường ( MT) Ngành... Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 2 of 2 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search