In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 4 resumes matched your search.

Showing 1 - 4 of 4 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Our Template Trưởng Phòng Dịch vụ KH

NGUYỄN QUỲNH CHI

Over 10 years 38 Tr - 40 Tr VND Ho Chi Minh Yesterday ... Tôi mong muốn được phát triển và hoàn thiện các kỹ năng liên quan đến quản lý, dịch vụ khách hàng trong và sau bán hàng trong lĩnh vực bất động sản. Bên... Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Account Managerment

Huynh Thi Thu Duyen

3 year(s) 10 Tr - 13 Tr VND Ho Chi Minh
Binh Duong
6 months ...Hoài Thương. - Trưởng phòng Dịch vụ KH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Bình Dương Điện thoại: [...] Mrs. Tạ Thu Mai - Quản lý MArketing... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Nguyễn Thi Thu Hường

1 year(s) 3 Tr - 4 Tr VND Ho Chi Minh 6 months ...cũa công ty, phòng dịch vu KH. - Quản lý và theo dõi doanh thu của KH. - Phối hợp với Trưởng Phòng DVKH để chăm sóc KH định kỳ;;Hệ liên kết... Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Consultant

Tran Anh

7 year(s) Negotiable Ho Chi Minh 6 months ...Bè JV Company;; Trưởng Phòng Dịch vụ KH;Merchandiser;Vietnam;;My duties may include management, planning, reporting, and administrative duties supporting, day to... Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 4 of 4 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search