In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 3,081 resumes matched your search.

Showing 3061 - 3080 of 3,081 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Our Template Accountant

Lê Thị Hải Yến

No experience Negotiable Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months Tốt nghiệp chuyên ngành Tin học-Kế toán, tôi mong muốn mình sẽ tìm được công việc phù hợp,có cơ hội học tập kinh nghiệm và thăng tiến trong công việc, ph Education level: Intermediate| Job Level: Entry Level Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Trading Staff

DUY DUC NGO

3 year(s) Negotiable Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months To work in profession and active enviroment at sales,marketting... To work in profession and active enviroment at sales,marketting...;;LG VINA,DIEN LUC GIA DINH;SAIGON_COOP, COCACOLA,ACNIELSEN;COCACO Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Salesman

Confidential

7 year(s) 300 - 400 USD Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months Sales representative: heavy equipment such as Excavator, track type tracttor, truck, Genset, motor Grader, Forklift.... At present working in V-TRAC company Sales representative: heavy equipment such Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Salesman

Confidential

2 year(s) 3 Tr - 4 Tr VND Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months phat huy het kha nang cua minh de cung cong ty song va phat trien vung manh. co ten tuoi tren thi truong phat huy het kha nang cua minh de cung cong ty song va phat trien vung manh. co ten tuoi tren Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Food Industrial Engineer

Confidential

7 year(s) Negotiable Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months mong muon co viec lam on dinh va thang tien trong nghe nghiep mong muon co viec lam on dinh va thang tien trong nghe nghiep;;Agrex saigon;Frozen food Japanese company( VN) , SONACO Co,.;food Trade & Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Customer Care

Tran van Thanh

No experience Negotiable Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months toi moi vua ra truong nen co nhieu mo uoc cho tuong lai.nhung truoc tien toi muon tim duoc viec lam va vuong vang hon trong cong viec sap toi toi moi vua ra truong nen co nhieu mo uoc cho tuong lai.n Education level: Intermediate| Job Level: Entry Level Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhan vien lai xe

Confidential

3 year(s) Negotiable Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months phục vụ cho tất cả các công ty như tư nhân, nhà nước , liên doanh, nước ngoài . phục vụ cho tất cả các công ty như tư nhân, nhà nước , liên doanh, nước ngo Education level: High School / Equivalent| Job Level: Entry Level Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Administrative Staff

Nguyen Tan Long

1 year(s) 200 - 300 USD Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months ham hoc hoi va luon luon phan dau mot cach lanh manh de dat duoc nhung gi minh co the , ham hoc hoi va luon luon phan dau mot cach lanh manh de dat duoc nhung gi minh co the , ;;xi nghiep giay khanh Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Salesman

NGUYEN KHANH TRUONG

4 year(s) 300 - 400 USD Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months vuon toi vi tri cao hon. co gang tham gia cac hoat dong mot cach tich cuc de phu hop voi cong viec va gop dua cong ty di len ngay mot vung manh. vuon toi vi tri cao hon. co gang tham gia cac hoat don Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Lecturer

Confidential

1 year(s) Negotiable Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months Truoc tien se lam tot cong viec lua chon, sau do se phan dau tiep den cac vi tri cao hon. Truoc tien se lam tot cong viec lua chon, sau do se phan dau tiep den cac vi tri cao hon.;;Truong THPT + THCN Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Salesman

le hai nam

No experience Negotiable Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months nang cao chuyen mon, dem lai loi ich cho doanh nghiep va cong ty nang cao chuyen mon, dem lai loi ich cho doanh nghiep va cong ty;;dong nam;;nhan vien;;kinh doanh ;;hoc vien cong nghe buu chinh vien Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Financial Consultant

Phan Hạ Du

1 year(s) Negotiable Binh Phuoc
Dong Nai
Ho Chi Minh
6 months kem mot viec lam on dinh, mot thu nhap tuong xung. Hoc hoi them kinh nghiep,nghiep vu. kem mot viec lam on dinh, mot thu nhap tuong xung. Hoc hoi them kinh nghiep,nghiep vu.;;Ngan hang DT&PT chi nhan Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Agriculture Engineer

tôn thất trường

1 year(s) 2 Tr - 3 Tr VND Binh Phuoc
DakLak
Ho Chi Minh
6 months Co cong viec on dinh va duoc lam dung chuyen nganh da hoc, muc luong tu 100.000-2.000.000, khong ngai kho khan Co cong viec on dinh va duoc lam dung chuyen nganh da hoc, muc luong tu 100.000-2.000.00 Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Administrative Staff

Huynh Thi Thanh Thuy

No experience 200 - 300 USD Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months Duoc lam cong viec van phong, co kha nang thang tien Duoc lam cong viec van phong, co kha nang thang tien;;ban hang, day kem;;ko;;bang quan ao thoi trang day kem vi tinh;;dai hoc khoa hoc tu nhien;; Education level: Bachelor| Job Level: Entry Level Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Executive Secretary

Nguyen Thi Quynh Lien

No experience 300 - 400 USD Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months Development in my knowledges and promotion in career Development in my knowledges and promotion in career;;Vietcombank Binh Tay;;trainee;;Being a trainee in Vietcombank Binh Tay, I work in two depart Education level: Bachelor| Job Level: Entry Level Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Import/Export Staff

Confidential

1 year(s) 200 - 300 USD Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months try hard to learn more and more experiences in the field. working hard, no fear of hardness in order to reach management position one day to be in the leadership for a top foreign company in the next Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Executive Secretary

tran hung

No experience Negotiable Binh Phuoc
Ben Tre
Ba Ria-VT
6 months Tôi có nguyện vọng là thăng tiến cao hơn, có chỗ làm ổn định trong một công ty có tìêm lực, và có được đồng lương cao và ổn định, có vị trí cao trong Education level: Bachelor| Job Level: Entry Level Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Mechanical Engineer/shiff leader

nguyen minh nghieu

2 year(s) Negotiable Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months toi muon lam viec cho cong ty nuoc ngoai cong viec on dinh co co hoi thang tien trong nghe nghiep co co hoi giao tiep tieng anh toi muon lam viec cho cong ty nuoc ngoai cong viec on dinh co co hoi th Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Accountant

TRAN MINH DUC

1 year(s) 200 - 300 USD Binh Phuoc
Ho Chi Minh
6 months PHAN DAU DE TRO THANH MOT KE TOAN TRUONG TRONG TUOONG LAI PHAN DAU DE T;CONG TY TNHH SX-TM-DV-XNK VIET TY;;Ke toan vian;;Chiu trach nhien theo doi cac loai hang hoa mua vao trong ngay, tap hop cac lo Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Administrative Staff

NGHIEM DUC NGHIEM DUC TAI

No experience Negotiable Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
6 months Phat huy duoc nang luc toi da, kiem duoc that nhieu tien, Phat huy duoc nang luc toi da, kiem duoc that nhieu tien,;;THANH T;TAY NINH;;Phu trach cong tac hanh chinh tong hop, nghe dien thoai, van thu Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 3061 - 3080 of 3,081 resumes
Save resume alert

  • Maximum 200 characters

- Criteria set will be stored in the saved search Saved search