In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 1 resumes matched your search.

Showing 1 - 1 of 1 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Attach file Kỹ sư Kinh tế Kế hoạch, quản lý dự án, Dự toán/Dự thầu, Thanh quyết toán

Trương Viết Hoàn

10 year(s) Negotiable Ha Noi 2 Days ... LÝ LỊCH TRÍCH NGANG 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Trương Viết Hoàn, Giới tính: Nam Ngày sinh: 15 – 01 – [...] Quê quán: Hà Tĩnh, Việt Nam Nghề nghiệp: Kỹ sư... Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 1 of 1 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search