In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 1,068 resumes matched your search.

Showing 1 - 20 of 1,068 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Attach file Quản Lý Bán Hàng Kv Miền Trung - Tây Nguyên

Nguyễn Ngọc Bảo

10 year(s) Negotiable Nghe An
Ha Tinh
North Central Coast
Today HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LÝ LỊCH VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN I. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên Ngày sinh Gi Education level: College| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân viên pháp lý

NguyễnThị HuyềnTrang

2 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Ha Tinh
Today YẾU LÝ LỊCH I, THÔNG TIN ỨNG VIÊN - Họ và Tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG CMND số: [...] Ngày sinh: 16/9/[...] Số điên thoại: [...] Email: [...] Địa chỉ tạm trú: Đ Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Điều hành Vận tải

Hồ Hồng Long

5 year(s) 13 Tr - 15 Tr VND Thanh Hoa
Nghe An
Ha Tinh
Today - Phát triển nguồn lực bản thân - Ổn định công việc - Đảm bảo tài chính - Phát triển nguồn lực bản thân - Ổn định công việc - Đảm bảo tài chính ;;Cô Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file IT Network/ Harware

Nguyễn Bá Quốc

6 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Ha Tinh
Binh Duong
Today YẾU LÝ LỊCH THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Bá Quốc Email: [...] Tình trạng hôn nhân: Điện Thoại: ([...] Sinh ngày: Độc Thân [...] Địa Chỉ: P. Phú Hòa, T Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Metrology Engineer

nguyen Lap

5 year(s) 800 - 1,000 USD Ha Noi
Ho Chi Minh
Ha Tinh
Today Vitae PERSONAL INFORMATION - Full name Gender Date of birth Place of birth - Current address Nationality Marital status Telephone Email : Nguyễn Lương Lập : Male : September 2nd, [... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Kỹ sư Đảm bảo Chất lượng (Quality Engineer and Quality Assuarance)

Nguyễn Đình Trụ

Over 10 years 1,300 - 1,500 USD Ha Noi
Nghe An
Ha Tinh
Today Thực hiện các hoạt động xây dựng hệ thống, đánh giá, giám sát và cải tiến liên tục theo phương pháp Lean - Six Sigma để nâng cao chất lượng và hiệu suất Education level: Postgraduate| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file ASM

Nguyễn Anh Tuấn

10 year(s) Negotiable Nghe An
Ha Tinh
North Central Coast
Today FORM Applicant guarantee that the information is correct and responsible for the accurary of information Apply to the position Recruiting resources ASM  Internet/ Newspaper: Other desi Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Nguyễn Đình Sang

4 year(s) Negotiable Thanh Hoa
Nghe An
Ha Tinh
Today TÌm kiếm cơ hội thăng tiến, cơ hội học tập nâng cao kiến thức cho bản thân. TÌm kiếm cơ hội thăng tiến, cơ hội học tập nâng cao kiến thức cho bản thân. Education level: College| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Quản Lý Vùng

Bùi Minh Nghia

10 year(s) Negotiable Nghe An
Ha Tinh
Other
Yesterday SƠ DỰ TUYỂN Vị trí ứng tuyển: SS - QUAN LY VUNG Có thể làm việc tại các tỉnh: Khu vuc Trung Bộ Loại hình công việc mong muốn : Toàn thời gian Mức lương mon Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Giám Sát Bán Hàng

Nguyễn Văn Thắng

7 year(s) 10 Tr - 12 Tr VND Thanh Hoa
Nghe An
Ha Tinh
Yesterday TIN ỨNG VIÊN Họ và tên: NGUYỄN VĂN THẮNG Sinh ngày: 07/07/[...] Địa chỉ: Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An Điện Thoại: [...] Email: [...] MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Mechanical Engineer

Đào Đức Tài

5 year(s) Negotiable Nghe An
Ha Tinh
Binh Duong
2 Days ago DAO DUC TAI Mỹ phước 2 – Bến cát – bình dương |[pic] | PERSONAL INFORMATION Full name :DAO DUC TAI Date of birth : september 30th, [...] Place of birth : Nghe an Material status : Marr Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Đoàn Đắc Thắng

9 year(s) Negotiable Nghe An
Ha Tinh
2 Days ago và tên ĐOÀN ĐẮC THẮNG Sinh ngày 25/8/[...] Điện thoại [...] Email [...] Quê quán Thôn 7, Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh Tình trạng Đã kết hôn hôn nhân MỤC TIÊU Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Safety Engineer

Ngô Đức Hội

3 year(s) Negotiable Ha Noi
Ha Tinh
Da Nang
2 Days ago VITAE Personal Information Full name NGO DUC HOI ID Card No [...] Birth date March 08th [...] E-mail [...] Gender Male Tel [...] Marital Single Address Nghen town, Can Loc district, status Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Chỉ huy phó, trưởng nhóm QC/QS

Nguyễn Thái Sơn

6 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Ha Tinh
Ba Ria-VT
4 Days ago HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------o0o----------- HỒ SƠ KINH NGHIỆM 1. SƠ YẾU LÝ LỊCH • Họ và tên : NGUYỄN THÁI SƠN Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Senior Commodity Broker

Cao Hồng Quân

6 year(s) 30 Tr - 50 Tr VND Ha Noi
Ho Chi Minh
Ha Tinh
6 Days ago H ồng Q uân Senior Broker | Male | 27/12/[...] Kinh Nghiệm Làm Việc 6 nă m Công ty gần đây nhất Senior Broker tại BA N K F O R I N V EST MEN T A N D D EV ELO PMEN T O F V I ET N Education level: Postgraduate| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Senior Mechanical Engineer

Nguyễn Thế Sự

7 year(s) 1,000 - 1,800 USD Thanh Hoa
Nghe An
Ha Tinh
1 Week ago VITAE PERSONAL DATA: Full Name : NGUYEN THE SU Date of Birth : 17 - Jan - [...]. Address : Dien Lam commune, Dien Chau district, Nghe An province. Status : Married. Gender : Male. Nationali Education level: Bachelor| Job Level: Team Leader / Supervisor Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template Giám sát kho

Phan Anh Đức

5 year(s) 14 Tr - 16 Tr VND Thanh Hoa
Nghe An
Ha Tinh
1 Week ago Thành công trong vị trí trưởng bộ phận kho của những Công ty, tập đoàn lớn. Thành công trong vị trí trưởng bộ phận kho của những Công ty, tập đoàn lớn. ; Education level: Bachelor| Job Level: Manager Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Nhân viên kinh doanh Hà Tĩnh, Nghệ An, Vĩnh Phúc

Trần Thọ Thắng

6 year(s) Negotiable Nghe An
Ha Tinh
Vinh Phuc
1 Week ago ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN Nhân viên kinh doanh Vị trí dự tuyển: Nghệ An Địa điểm làm việc mong muốn: Vị trí dự tuyển lần trước (nếu có): Số Điện Thoại: Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Kỹ Sư Công Nghệ Kỹ thuật Ô tô

Nguyễn Hữu Quốc

No experience Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Ha Tinh
1 Week ago HỮU QUỐC KỸ SƯ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ THÔNG TIN LIÊN HỆ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Điện thoại: [...] Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải Email: [...] Thực t Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Attach file Hà Tĩnh - Tổ trưởng Tổ Quản lý Phòng giao dịch Bưu điện & Giao dịch viên

Nguyễn Thị Sương

1 year(s) Negotiable Ha Tinh 1 Week ago TRÍ ỨNG TUYỂN : Giao Dịch Viên THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: NGUYỄN THỊ SƯƠNG Ngày sinh: 19/03/[...] Nơi sinh: Xã Phù Lưu – Huyện Lộc Hà – Tĩnh Hà Tĩnh Nguyê Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 20 of 1,068 resumes
Save resume alert

  • Maximum 200 characters

- Criteria set will be stored in the saved search Saved search