In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 2 resumes matched your search.

Showing 1 - 2 of 2 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Attach file Nhân Viên QA/QC,Thống kê,kho

Phan Hang

7 year(s) Negotiable Binh Duong 6 months ... Phan Thị Hằng NHÂN VIÊN QC  Education ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Chuyên ngành [...] Công Nghệ Thực Phẩm  Work Experience CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG... Education level: Intermediate| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Our Template NHÂN VIÊN QA/QC. THỐNG KÊ

Trần Thị Điều

5 year(s) 8 Tr - 10 Tr VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
Today ... - Mong muốn tìm công việc ổn định, lâu dài - Có cơ hội gắn bó để phát huy những kinh nghiệm đã có và học hỏi thêm những thiếu sót mong muốn được... Education level: Bachelor| Job Level: Experienced (Non - Manager) Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 2 of 2 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search