In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 1 resumes matched your search.

Showing 1 - 1 of 1 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Attach file Quản Lý Nhà Máy, Quản Lý Bảo Trì

Đỗ Công Nghiêm

9 year(s) Negotiable Ho Chi Minh
Long An
Binh Duong
2 Weeks ... Thông Tin Ứng Viên Họ tên: Đỗ Công Nghiêm Giới tính: Nam Ngày sinh: [...] Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại: [...] Email: [...] ( Lưu ý: nghjem là chữ “ j “ ) Trình... Education level: Bachelor| Job Level: Director Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 1 of 1 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search