In a few moments, this resume will be blocked from future resume searches.

We found 1 resumes matched your search.

Showing 1 - 1 of 1 resumes
View: Detailed|Brief
  Candidate Experiences Desired salary Location Last activity  
Our Template Ban Giám đốc Chi nhánh

Phạm Tất Thắng

5 year(s) 45 Tr - 55 Tr VND Lao Cai
Lai Chau
Phu Tho
3 Weeks ... Lãnh đạo ở tầm cao trong ngành tài chính, ngân hàng, qua đó đưa tổ chức trở thành đơn vị có tầm ảnh hưởng trên địa bàn và trong khu vực. Kiến tạo môi... Education level: Bachelor| Job Level: Vice Director Flip View Save resume View similar resume Hide
Showing 1 - 1 of 1 resumes
    Save resume alert

    • Maximum 200 characters

    - Criteria set will be stored in the saved search Saved search