language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

設備工程師 / Mechanical Engineer

CÔNG TY TNHH TSRC (VIETNAM)
Updated: 17/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • 1)改善設備操作方式或替代設備選型評估,提高生產效率.
  Cải thiện phương pháp thao tác thiết bị hoặc đưa ra nhận xét thiết bị thay thế để nâng cao hiệu suất sản xuất.
  2)教育維修人員維修保養技能.
  Hướng dẫn công nhân kỹ năng sửa chữa bảo dưỡng.
  3)規劃設備預保工作並落實推動執行.
  Lập kế hoạch an toàn vận hành thiết bị và thúc đẩy việc thực hiện.
  4)編列資本支出預算並執行資本支出工作.
  Lập dự toán ngân sách chi phí, và thực hiện kiểm soát việc sử dụng ngân sách hợp lý.
  4)設備異常原因分析改善.
  Phân tích và làm cải tiến các trường hợp thiết bị phát sinh sự cố bất thường.
  5)配合研發新產品之需求規劃製程.
  Phối hợp quy trình kế hoạch nghiên cứu khai phá sản phẩm mới theo nhu cầu.
  6)訂定設備需求規格.
  Cài đặt thông số kỹ thuật yêu cầu thiết bị.
  7)上級交辦事項.
  Công việc khác theo chỉ thị của cấp quản lý.

Job Requirement

 • 1)學位:大專以上 / 科系:電機、機械
  Học vấn : Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên / Các ngành Cơ điện/ Cơ khí.
  2)乙級室內或工業配線.
  Có kinh nghiệm điện gia dụng hoặc điện công nghiệp.
  3)Auto CAD軟體操作.
  Biết thao tác Auto CAD.
  4)可程式控制基礎概念.
  Có kiến thức cơ bản thao tác lập trình.
  5)中文語言能力  : 聽 /說 /讀 /寫: 略
  Kỹ năng tiếng Trung cơ bản.
  6)英文語言能力  : 聽 /說 /讀 /寫: 可.
  Kỹ năng tiếng Anh tốt.
  7)肯付出、以團體利益為優先考量.
  Tinh thần luôn sẵn sàng vị lợi ích tập thể.
  8)可配合緊急搶修加班.
  Có thể phối hợp làm ngoài giờ để xử lý máy móc thiết bị  khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 02 months
 • Working time: 每天約8小時,每週上班6天 8 tiếng/ngày ; 6 ngày/tuần
 • Training opportunities:

  - As Law said
  - As job needed.

 • Colleagues: Friendly
 • Benefit: Yearly Bonus. Yearly travel. Promotion.
 • Other extras: Following company policy
 • Holidays: As Law said

Company Overview

CÔNG TY TNHH TSRC (VIETNAM)

www.tsrc.com.twCompany size: 50-100
TSRC, formerly known as Taiwan Synthetic Rubber Corp., was established in 1973 by the founder Mr. Glyn T.H. Ing to support government’s policy on developing...Detail

設備工程師 / Mechanical Engineer

CÔNG TY TNHH TSRC (VIETNAM)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts