About us

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

Employment Information

车间账务员 Nhân viên chứng từ xưởng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax

Công ty TNHH Sản Xuất IPC

$ Competitive

  • Binh Duong

Indo Trans Logistics

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU

$ 5,5 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Hữu Toàn

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

RHENUS LOGISTICS LTD,.

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY NỘI THẤT SUNWOOD

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Binh Duong

Kyungbang Vietnam CO., LTD

$ 8,5 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY NỘI THẤT SUNWOOD

$ 6,5 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong