About us

CÔNG TY NỘI THẤT SUNWOOD

Employment Information

01 NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Marketing , Online Marketing , Advertising / PR / Communications
Experience 1 Years

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Kim Oanh

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY NỘI THẤT SUNWOOD

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH MTV Thiết Kế Nội Thất BOD

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY NỘI THẤT SUNWOOD

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Kim Oanh

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong | Ho Chi Minh | Binh Phuoc

CÔNG TY NỘI THẤT SUNWOOD

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY NỘI THẤT SUNWOOD

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Hữu Toàn

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Ánh Sao Dương

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Sói

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong