language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

02 Assistants to Deputy General Director

Updated: 05/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Hỗ trợ Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ) tổng hợp và báo cáo các hoạt động của Hệ Thống các Trung tâm theo yêu cầu.
– Tham mưu cho PTGĐ trong việc thực hiện các kế hoạch và chương trình triển khai tại các Trung tâm theo yêu cầu.
– Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các Trung tâm thuộc hệ thống
– Đảm bảo các quyết định, chỉ dẫn của PTGĐ được thông báo và thực hiện nghiêm túc tới các Phòng ban, các Trung tâm thuộc hệ thống.
– Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo yêu cầu khi được PTGĐ phân công.
- Soạn thảo các văn bản, tài liệu, báo cáo, biên bản họp… theo yêu cầu.
– Kiểm tra các văn bản từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình PTGĐ phê duyệt.
– Chuẩn bị tham gia các cuộc họp, teambuilding, sự kiện của các bộ phận theo yêu cầu của PTGĐ.
– Trợ giúp PTGĐ quản lý thời gian và kiểm soát công việc, sắp xếp, tổ chức các cuộc họp, lịch công tác theo yêu cầu và kế hoạch hàng tháng.
– Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Job Requirement

- Nữ, tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Ngoại ngữ....... 
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. 
- Giao tiếp Tiếng Anh khá trở lên
- Có kinh nghiệm xử lý các sự vụ công việc kết nối với các Phòng ban.
- Các kỹ năng yêu cầu: 
+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục.
+ Kỹ năng xây dựng và duy trì các quan hệ, làm việc nhóm.
+ Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo.
+ Kỹ năng soạn thảo văn bản thành thạo.
- Có khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống tốt.
- Ưu tiên các ứng viên có khả năng đi công tác theo yêu cầu.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 30
 • Job type : Permanent

02 Assistants to Deputy General Director

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts