Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

02 Assistants to Deputy General Director

Updated: 13/12/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Hỗ trợ Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ) tổng hợp và báo cáo các hoạt động của Hệ Thống các Trung tâm theo yêu cầu.
– Tham mưu cho PTGĐ trong việc thực hiện các kế hoạch và chương trình triển khai tại các Trung tâm theo yêu cầu.
– Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các Trung tâm thuộc hệ thống
– Đảm bảo các quyết định, chỉ dẫn của PTGĐ được thông báo và thực hiện nghiêm túc tới các Phòng ban, các Trung tâm thuộc hệ thống.
– Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo yêu cầu khi được PTGĐ phân công.
- Soạn thảo các văn bản, tài liệu, báo cáo, biên bản họp… theo yêu cầu.
– Kiểm tra các văn bản từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình PTGĐ phê duyệt.
– Chuẩn bị tham gia các cuộc họp, teambuilding, sự kiện của các bộ phận theo yêu cầu của PTGĐ.
– Trợ giúp PTGĐ quản lý thời gian và kiểm soát công việc, sắp xếp, tổ chức các cuộc họp, lịch công tác theo yêu cầu và kế hoạch hàng tháng.
– Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Job Requirement

- Nữ, tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Ngoại ngữ....... 
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. 
- Giao tiếp Tiếng Anh khá trở lên
- Có kinh nghiệm xử lý các sự vụ công việc kết nối với các Phòng ban.
- Các kỹ năng yêu cầu: 
+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục.
+ Kỹ năng xây dựng và duy trì các quan hệ, làm việc nhóm.
+ Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo.
+ Kỹ năng soạn thảo văn bản thành thạo.
- Có khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống tốt.
- Ưu tiên các ứng viên có khả năng đi công tác theo yêu cầu.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 30
 • Job type : Permanent

02 Assistants to Deputy General Director

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts