About us

Nhà máy Tecomen

Employment Information

02 Chuyên Viên Kế Toán Thuế/ Giá Thành/ Công Nợ (Nhà máy Tecomen)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 15/07/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Manufacturing / Process
Experience 2 - 5 Years

Tập Đoàn TECOMEN

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hung Yen

Tập Đoàn TECOMEN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hung Yen

Tập Đoàn TECOMEN

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hung Yen

Tập Đoàn TECOMEN

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Hung Yen

Nhà máy Tecomen

$ 16 Tr - 22 Tr VND

  • Hung Yen

Nhà máy Tecomen

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 6,5 Tr - 8 Tr VND

  • Hung Yen