language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty CP Tập Đoàn T&T

02 Chuyên viên Nguồn vốn

Công ty CP Tập Đoàn T&T
Updated: 15/10/2019

Employment Information

Job Description

• Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc thực hiện huy động nguồn vốn trong và ngoài nước cho toàn Tập đoàn, tiếp cận và thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư tiềm năng.
• Theo dõi và thẩm định kế hoạch tài chính, kế hoạch chi tiêu của các công ty thành viên, các dự án và của Tập đoàn.
• Điều phối nguồn vốn giữa các CTTV, phối hợp hoàn thiện báo cáo, xử lý nghiệp vụ tài chính, kế toán.
• Giám sát việc thực hiện vay và trả vay đảm bảo đúng hạn và hợp lý.
• Thực hiện hoạt động kinh doanh nguồn vốn được giao theo kế hoạch của tập đoàn.
• Thực hiện công tác phân tích, đánh giá các chỉ số tài chính định kỳ của các đơn vị thành viên.
• Phối hợp với các công ty chứng khoán thực hiện phát hành cổ phiếu/trái phiếu theo chiến lược của Tập đoàn và công ty thành viên.
• Tham gia nghiên cứu và đề xuất quy trình kiểm soát và phòng ngừa rủi ro, đảm bảo duy trì nguồn vốn ổn định.
• Lập phương án vay vốn, làm việc với ngân hàng về các hồ sơ và thủ tục để triển khai vay vốn.
• Chịu trách nhiệm lập và thu thập toàn bộ các hồ sơ có liên quan đến khoản vay theo yêu cầu của ngân hàng. Đề xuất các phương án xử lý (nếu cần)
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế Toán, Quản trị kinh doanh.
  • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm về thị trường vốn, thị trường nợ, các sản phẩm tài chính và tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, giao dịch vay vốn với các ngân hàng
  • Khả năng nắm vững quy trình nghiệp vụ kế toán, tài chính, đầu tư.
  • Có khả năng tiếp nhận thông tin nhanh, phân tích nhạy bén, và có khả năng đàm phán và thương thuyết.
  • Có khả năng quan sát, hiểu diễn biến của vấn đề và có thể giải quyết vấn đề độc lập;
  • Có tư duy trong việc soạn thảo và trình bày văn bản;
  • Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát tiến độ công việc.
  • Trung thực, bảo mật thông tin, đáng tin cậy;
  • Tinh thần trách nhiệm cao, dấn thân trong công việc;

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP Tập Đoàn T&T

http://ttgroup.com.vn/Company size: 1.000-4.999
Tập đoàn T&T là Tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực: Công nghiệp, Tài chính, Bất động sản, Thể thao, Xuất nhập khẩu. Với hơn 60...Detail

People who applied to this job also applied to:

02 Chuyên viên Nguồn vốn

Công ty CP Tập Đoàn T&T

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts