About us

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

Employment Information

02 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN LÀM VIỆC TẠI TÂY NINH

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/12/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Tay Ninh

AA Corporation

$ 10 Tr - 14 Tr VND

  • Tay Ninh | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh