language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.yusen-logistics.com

We, YUSEN LOGISTICS VIETNAM, are 100% capital invested by NYK Group in Japan, established in 2003 with 25 offices/branches in Vietnam.  With the core supply chain... Detail

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. Thiết kế giải pháp phần mềm

• Làm việc với các bộ phận nghiệp vụ để thiết kế chuong trình nhằm giảm bớt khối lượng công việc, nâng cao năng suất làm việc

• Ứng dụng các công nghệ mới vào việc thiết kế giải pháp nhầm tạo ra những ứng dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của người dùng

2. Phát triển phần mềm

• Phát triển ứng dụng phần mềm đáp ứng yêu cầu của bộ phần nghiệp vu và theo hướng dẫn của cấp quản lý

• Cập nhập công việc hàng ngày, những phát sinh từ ứng dụng đã triển khai lên hệ thống quản lý công việc (Jira)

• Tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục những lỗi phát sinh từ phần mềm theo đúng thời gian đề ra

• Theo dõi danh mục công việc và hoàn thành theo đúng thời gian đã đặt ra

• Phối hợp với đội quản lý dự án, các bộ phận nghiệp vụ để thực hiện kiểm thử ứng dụng, phần mềm

• Triển khai ứng dụng và hướng dẫn người dung sử dụng

Job Requirement

Kinh nghiệm     

• Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng chuyên môn     

• Yêu cầu bắt buộc:

+ Có kiếm thức về thiết kế phần mềm, website

+ Có kiển tốt về ngôn ngữ lập trình .Net (C#, VB.Net, ASP.Net)

+ Có kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MS SQL, oracle)

+ Có kinh nghiệm về thiết kế báo cáo bằng Reportviewer, Csytal report

• Ưu tiên:

+ Có kiến thực về lập trình mobile

+ có kiến thức về thiết kế website ( CSS, Jquery, AngularJS, Web services)

• Kỹ năng tiếng Anh cơ bản (đọc, viết)

Kỹ năng mềm   

• Ký năng quản lý công việc, làm việc nhóm, thuyết trình, thái độ tích cự và sẵn sàng học hỏi

Employment Information

05 Junior .NET Developer Up To 800 USD

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts