About us

Công Ty CP Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích

Employment Information

06 triển khai vận hành HN (10-15tr lương cứng)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/03/2023
Industry Consulting , Education /Training , Customer Service
Experience 1 - 0 Years

Công Ty CP Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BITU VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 10 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Hai Phong | Ha Noi

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 8,5 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANMOGA

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi