About us

KINGSMEN VIETNAM CO.LTD

Employment Information

3D Drafter/Visualizer (Họa Viên 3D)

Job level Entry Level
Salary $ Competitive
Deadline to apply 20/08/2020
Industry Arts / Creative Design , Architect , Interior / Exterior

KINGSMEN VIETNAM CO.LTD

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

KINGSMEN VIETNAM CO.LTD

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật DDA

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

ADP Architects

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty TNHH Saltmine Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kiến Trúc Nam Đông Dương

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH R.P

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH R.P

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh