About us

Công Ty TNHH Promo Tec Việt Nam

Employment Information

3D Senior Designer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/06/2020
Industry Arts / Creative Design , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 3 - 5 Years

Công ty Cổ phần Seni Art

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỰ KIỆN SUNRISE VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo MC

$ 16 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Promo Tec Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 35,2 Tr VND

 • Ho Chi Minh

ePlus Event Company Limited

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligence

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Zoe Events

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Promo Tec Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Iconic Co.,Ltd

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CTY TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Không Gian Hoàn Hảo

$ Competitive

 • Ho Chi Minh