About us

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Employment Information

54587 - Chinese Native - Sales Engineer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 2.500 - 3.000 USD
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Sales / Business Development
Experience 3 Years

Location

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 55 Tr - 81,4 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 55 Tr - 81,4 Tr VND

 • Ha Noi

MegaCEO

$ 44 Tr - 50,6 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Ninh | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tiêu Điểm

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Faro Recruitment Vietnam JSC

$ Competitive

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KHANG PHÁT

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Hợp tác và Phát triển Công nghệ Tự động HỢP TRIỂN

$ Over 10 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 25,1 Tr VND

 • Ha Noi

J-Job Recruitment Network

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi