About us

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Employment Information

55501 - Accountant - Trading

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 600 - 800 USD
Deadline to apply 18/10/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 3 Years

Location

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hung Yen

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Liên Kết Thái Bình (Uncle-Bills)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

IDOCEAN Co.,ltd

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH DENEAST VIỆT NAM

$ Competitive

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH r-pac Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH ECOLAB VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

$ 6 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

May Exports VN

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong