About us

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Employment Information

55795 - Legal Consultant

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 800 - 1.500 USD
Deadline to apply 24/12/2020
Industry Consulting , Law / Legal Services

Công Ty TNHH Thông Tin Kokuen Tenko

$ 6,6 Tr - 19,8 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ 8 Tr - 16 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Coway Vina

$ 14 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 28,6 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 22 Tr - 88 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

First Alliances

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi