About us

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Employment Information

56076 - Sales Manager

Job level Manager
Salary $ 1.200 - 2.100 USD
Deadline to apply 13/11/2020
Industry Sales / Business Development
Experience 3 Years

Location

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 16 Tr - 22 Tr VND

 • Quang Ninh | Ha Noi | Hai Phong

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ha Noi | Hai Phong

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 40 Tr - 46 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 16 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

Công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng

$ 15,4 Tr - 33 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ Competitive

 • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 22 Tr - 44 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Star Concord (Việt Nam)

$ Over 33 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Star Concord (Việt Nam)

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi