About us

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Employment Information

56143 - Sales

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 500 - 770 USD
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Sales / Business Development
Experience 2 Years

Location

Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng

$ 28 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Woo Media

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH EUSU LOGISTICS VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Cty TNHH 3D Smart Solutions

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Getabec Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HOA VIỆT

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

YOLA

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty TNHH Sản Xuất- Thương Mại Hải Thanh V.N

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh