About us

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Employment Information

61679 - Electrical Maintenance Supervisor

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 560 - 780 USD
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 5 Years

Location

SAMSUNG C&T CORPORATION -THẦU CHÍNH GÓI THẦU THIẾT KẾ TC-XD DỰ ÁN KHO CHỨA LNG 1MMTPA TẠI THỊ VẢI

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,3 Mil - 17,2 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Heineken Vietnam Brewery

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Heineken Vietnam Brewery

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Heineken Vietnam Brewery

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Thi Vai International Port Co., Ltd

$ Competitive

  • Ba Ria-VT