About us

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Employment Information

79462 - HR Manager - Quản lý Nhân sự - Steel

Job level Manager
Salary $ 1.064 - 1.489 USD
Deadline to apply 15/10/2022
Industry Human Resources
Experience 8 - 0 Years

Location

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

SolarBK

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Trà Cà Phê VN (The Coffee House)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT

Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage

$ Over 10 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH CJ Foods Việt Nam

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

CÔNG TY TNHH VẠN THÀNH SÀI GÒN

$ 13 Mil - 15 Mil VND

  • Ba Ria-VT

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH POSCO - Việt Nam

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH POSCO - Việt Nam

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Chi nhánh Vũng Tàu - Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT

$ 6,5 Mil - 13 Mil VND

  • Ba Ria-VT