About us

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Employment Information

83188 - CAD Operator - Construction / Nhân viên vận hành CAD - ngành Xây dựng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 14,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 25/12/2022
Industry Civil / Construction
Experience 2 - 0 Years

Location

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Mil - 14,7 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRẦN GIA

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENWIN

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 23 Mil - 34,5 Mil VND

  • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 24,2 Mil - 36,7 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

$ Over 13 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

$ 13 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Mil - 16,5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY QUỐC TẾ HẢI LONG - THỜI TRANG LINING

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi