About us

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Employment Information

84734 - Finance & Accounting Staff - Nhân viên Kế toán - Tài Chính - Apparel

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 30,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 17/02/2023
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 5 - 8 Years

Location

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 30 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Xây Dựng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Corsair Marine International

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hưng Lộc Phát

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Du Lịch Gotadi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Nova Evergreen

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Vạn Phúc Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐỊNH HƯỚNG MỚI

$ Competitive

  • Ho Chi Minh