About us

Acacy

Employment Information

[ACACY] - CHUYÊN VIÊN MARKETING OFFLINE

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2021
Industry Marketing , Online Marketing , Human Resources
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Acacy

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Acacy

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Acacy

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Asia New Time

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Binh Thuan