language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

ACCESSORIES QA SUPERVISOR

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam
Updated: 19/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Duy trì tiêu chuẩn của khách hàng và quy trình làm việc tiêu chuẩn trong khu vực

Maintain customer standard and SOP in Accessory inspection area

Theo dõi quy trình kiểm nguyên phụ liệu.

Follow up accessory inspection process

Sắp xếp nhân lực để giải quyết các vấn đề trong sản xuất

Arrange the manpower to solve issues in production.

Duy trì báo cáo và chỉ ra những mẫu lỗi tới nhà cung cấp và làm việc với nhà cung cấp để thay thế.

Maintain the report and show defective samples to suppliers and work with supplier to replace them..

Mọi vấn đề phát hiện trong suốt quá trình trải vải hoặc cần phải phân loại chúng ngay lập tức và thông báo tới những người liên quan

Any issue found during the inspection need sort out them immediately and inform relevant parties.

Quản lý và tuyển dụng nhân lực dựa vào yêu cầu tuyển dụng

Manage and hire employee to the team base on requirements

Tuân thủ nội quy công ty

Comply with the company’s regulation

Các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên trực tiếp

Other tasks assigned by direct superior

Job Requirement

Trình độ học vấn / Education

Cao đẳng/ Đại học hoặc cao hơn

College/ University or more

Trình độ tin học / Computing Skill

Tin học văn phòng

Microsoft office

Trình độ ngoại ngữ / Languages skill

Tiếng Anh cơ bản

Basic English

Tố chất và thái độ / Personality & attitude

Trung thực, làm việc nghiêm túc

Be honest, work seriously

Kỹ năng / Skills

Kinh nghiệm liên quan đến công việc

Experience related to  work

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam

Company size: 500-999
Công ty TNHH May Mặc PREMIER GLOBAL Việt Nam kinh doanh trong ngành dệt may – giày da. PremierGlobal (VN) là công ty may mặc 100% vốn Hồng Kong, chuyên gia...Detail

ACCESSORIES QA SUPERVISOR

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts