About us

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Quản lý Y tế Blue Ocean (BOHC)

Employment Information

Account Manager

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Marketing , Education /Training
Experience 1 - 2 Years

Tập đoàn Novaon

$ 22 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Indo Trans Logistics

$ 30 Mil - 35 Mil VND

  • Bac Ninh | Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (Ví MoMo)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

CÔNG TY TNHH NEXIA STT

$ Competitive

  • Ha Noi

PMAX - Total Performance Marketing Company

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Honeywell Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES VIETNAM (PIDVN)

$ Competitive

  • Ha Noi

UrBox - Công ty Cổ phần Tiếp Thị Số Tô Quà

$ Competitive

  • Ha Noi

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi