About us

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Employment Information

Account Trainee - HCM

Job level Entry Level
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 11/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Entry Level / Internship

Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

$ 3 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Viet Thai International

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

DSV

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Digiworld Corporation

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Dalat Hasfarm

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

DSV IMS

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

PMAX - Total Performance Marketing Company

$ 5 Mil - 6 Mil VND

  • Ho Chi Minh

PMAX - Total Performance Marketing Company

$ 5 Mil - 6 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh