Accounting Admin (Casual - Nhân viên thời vụ)

Công ty TNHH United International Pharma
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Job level

  Entry Level

 • Deadline to apply

  19/12/2020

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Annual Leave

Job Description

- Prepare, input invoices & documents for tax authorities to check VAT refund. / Chuẩn bị, lọc, nhập hóa đơn, chứng từ kế toán chuẩn bị cho công tác thanh tra/ hoàn thuế hàng năm.

- Scan & file accounting documents. / Scan & lưu trữ chứng từ kế toán.

- Support Accounting department in daily admin work. / Hỗ trợ phòng Kế toán các công việc hành chính, nghiệp vụ kế toán.
-
Contract term: 9 months. / Thời hạn hợp đồng: 9 tháng.

Job Requirement

- College/ University graduate, Accounting major is preffered but not required. / Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành, ưu tiên chuyên ngành Kế toán nhưng không bắt buộc. 

- Good at Microsoft Excel/ Word. / Thành thạo công cụ Microsoft Excel/ Word. 

- Carefull, can handle a great deal of paperwork./ Cẩn thận, có thể xử lý nhiều công việc giấy tờ. 

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
Feedback